Käsitteet: Tilasto koulumatkatuesta

Tilastoyksiköt

Koulumatkatuen saaja

Koulumatkatuen saaja on henkilö, jolle on tilastointijakson aikana maksettu koulumatkatukea.

Maksetut tuet

Maksettuihin tukiin on tilastoitu säännöllisten ja takautuvien maksujen lisäksi myös koulumatkatuen palautukset.

Keskimääräinen tuki

Keskimääräiseen koulumatkatukeen on tilastoitu ainoastaan säännöllisesti maksetut tuet.

Etuuksien saajia ja sisältöä kuvaavat tekijät

Ikä

Koulumatkatuen saajan ikä lukuvuoden tilastoissa on ikä lukuvuoteen sisältyvän syyslukukauden lopussa (31.12.).

Alue

Koulumatkatukea tilastoidaan alueellisesti sekä oppilaitoksen päätoimipisteen sijaintikunnan että opiskelijan vakinaisen asuinkunnan mukaan. Asuinkuntatiedon lähde on Kelan yleistiedot -tietokanta. Aluetaulukot sisältävät koko maata koskevia, maakunnittaisia ja suuralueittaisia tilastotietoja koulumatkatuen saajista. Aluejako on tilastointivuoden mukainen.

Lukuvuosi

Lukuvuodella tarkoitetaan ajanjaksoa, joka alkaa elokuun 1. päivänä ja päättyy seuraavan vuoden heinäkuun 31. päivänä.

Oppilaitosaste

Koulumatkatuen piiriin kuuluvat oppilaitokset on jaoteltu ammatillisiin oppilaitoksiin, lukioihin ja muihin oppilaitoksiin (mm. kansanopistot).