Tilaston kuvaus: Tilasto koulumatkatuesta

Tuottaja: Kela

Tilaston kotisivu: Tilasto koulumatkatuesta

Koulumatkatuki korvaa lukioissa tai ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien päivittäisistä koulumatkoista aiheutuvia kustannuksia. Tilasto koulumatkatuesta kuvaa koulumatkatuen saajia ja maksettuja koulumatkatukia.

Tietosisältö

Koulumatkatuen saajat, maksetut tuet.

Käytetyt luokitukset

Oppilaitosaste, kulkutapa ja koulumatkatuen vastaanottaja sekä yleiset alueluokitukset ja demografiset luokitukset.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilasto tehdään henkilöpohjaisesta aineistosta, joka muodostetaan koulumatkatuen käsittelyjärjestelmän tietokannasta.

Päivitystiheys

Koulumatkatukitilastoja julkaistaan kuukausittain, kalenterivuosittain ja lukuvuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tilastot ovat saatavilla tilastotietokanta Kelastossa yleensä neljän viikon kuluessa tilastointijakson päättymisestä. Kelan opintoetuustilasto julkaistaan tilastovuotta seuraavan lukuvuoden puoliväliin mennessä. Tilastojulkaisujen julkistamisajankohdat selviävät julkistamiskalenterista.

Aikasarja

Koulumatkatukea alettiin maksaa vuonna 1997, josta alkaen aikasarja on vertailukelpoinen.

Asiasanat

Tilastot, opintoetuudet, koulumatkatuki, opiskelijat.