Etuuden kuvaus: Tilasto lääkkeiden korvausoikeuksista

Lääkekorvausjärjestelmä kuvataan Suomen lääketilastossa.