Tilaston kuvaus: Tilasto lääkkeiden korvausoikeuksista

Tuottaja: Kela

Tilaston kotisivu: Tilasto lääkkeiden korvausoikeuksista

Tilasto lääkkeiden korvausoikeuksista perustuu yleisen sairausvakuutuksen lääkekorvausjärjestelmään. Tilastot lääkkeiden erityiskorvausoikeuksista ja niihin oikeuttavista sairauksista antavat varsin hyvän kuvan sairauksien esiintymisestä maassamme. On hyvä huomata, että tilasto voi kuvata henkilöiden määrää tai korvausoikeuksien määrää. Usein nämä kaksi ovat sama asia, mutta eivät aina.

Tietosisältö

Korvausoikeuksittain voimassa olleiden erityiskorvausoikeuksien ja rajoitettujen korvausoikeuksien määrät vuoden aikana ja vuoden lopussa, alkaneiden oikeuksien lukumäärät ja kuoleman vuoksi päättyneiden oikeuksien määrät.

Käytetyt luokitukset

Korvausoikeusnumero, lääkkeiden korvausluokka, diagnoosi, yleiset alueluokitukset ja yleiset demografiset luokitukset.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Korvausoikeuksia ratkaisevat sekä Kela että työpaikkakassat. Tilasto tehdään henkilötasoisesta aineistosta, joka muodostetaan korvausoikeuksien etuusjärjestelmästä.

Päivitystiheys

Julkaistut tilastot päivitetään vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tilasto lääkekorvausoikeuksista julkaistaan tilastotietokanta Kelastossa tilastovuotta seuraavan vuoden helmikuussa.

Aikasarja

Tilasto lääkekorvausoikeuksista on olemassa vuodesta 1968.

Asiasanat

Tilastot, sairausvakuutus, lääkekorvaukset, korvausoikeudet, lääkkeet, sairaus, tautiluokitukset.