Käsitteet: Tilasto lapsilisästä

Tilastoyksiköt

Saaja

Lapsilisän saaja on henkilö, jolle on tilastointijakson aikana maksettu nollaa suurempi maksu. Lapsilisän saajasta voidaan käyttää myös nimitystä lapsilisää saanut perhe.

Lapsi

Lasten määrään sisältyvät ne lapset, joista on tilastointijakson aikana maksettu lapsilisää.

Maksetut etuudet

Maksettuihin etuuksiin sisältyvät kaikki tilastointijakson aikana maksetut lapsilisät. Maksetut etuudet vastaavat Kelan kirjanpidon mukaisia lapsilisän etuusmenoja.

Tilastoluokitukset

Ikä

Ikä on lapsilisän saajan tai lapsen ikä tilastovuoden päättyessä.

Alue

Lapsilisän saajan asuinkunta on hänen asuinkuntansa vuoden päättyessä. Lapsen asuinkunta määräytyy vanhemman tai huoltajan asuinkunnan mukaan. Maakunnittainen jaottelu perustuu asuinkuntaan.

Alueellisten vertailujen helpottamiseksi eräitä tilastotietoja on suhteutettu alueen väestömääriin. Väestötiedot perustuvat Kelan yleistiedot -tietokantaan, ja niiden tilastointiajankohta on vuoden loppu.

Lapsilisälapsen järjestysnumero

Lapsilisän määrä on korotettu porrastetusti perheen lapsiluvun mukaan viidenteen lapseen asti. Järjestysnumero kertoo, kuinka mones lapsi tässä järjestyksessä on.

Perhetyyppi

Perheet on jaoteltu yhden vanhemman ja kahden vanhemman perheisiin sen mukaan, onko saajalle maksettu yksinhuoltajakorotus.

Perheen lapsiluku

Tieto sisältää perheen niiden lasten lukumäärän, joista maksettiin lapsilisää.

Maksunsaaja

Maksunsaaja voi olla esimerkiksi äiti tai isä, lapsi itse tai viranomaissaaja.