Tilaston kuvaus: Tilasto lapsilisästä

Tuottaja: Kela

Tilaston kotisivu: Tilasto lapsilisästä

Tilasto lapsilisästä kuvaa Kelan maksamia lapsilisiä. Se tarjoaa tilastotietoja lapsilisää saaneista perheistä ja lapsista, joista lapsilisää maksettiin, sekä maksetuista lapsilisistä.

Tietosisältö

Lapsilisän saajat (perheet), etuuteen oikeuttaneet lapset ja maksetut etuudet.

Käytetyt luokitukset

Perheen lapsiluku, lapsilisälapsen järjestysnumero, perhetyyppi, maksunsaaja, yleiset alueluokitukset ja demografiset luokitukset.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilasto tehdään henkilöpohjaisesta aineistosta. Aineisto muodostetaan lapsilisän etuusjärjestelmästä, joka sisältää kaikki lapsilisän toimeenpanossa käsiteltävät ja syntyvät tiedot.

Päivitystiheys

Lapsilisän tilastoja julkaistaan kuukausittain ja vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tiedot ovat saatavilla tilastotietokanta Kelastossa neljän viikon kuluessa tilastointijakson päättymisestä.

Aikasarja

Lapsilisän toimeenpano siirtyi sosiaalilautakunnilta Kelalle 1.1.1993, josta alkaen Kela on julkaissut lapsilisää koskevia tilastoja. Jos tekee vertailuja ajassa, tulee ottaa huomioon eri vuosina voimaan tulleet lainmuutokset ja niiden vaikutukset.

Asiasanat

Tilastot, lapsilisät, lapset, lapsiperheet.