Käsitteet: Tilasto lastenhoidon tuista

Tilastoyksiköt

Saaja

Saaja on henkilö, jolle on tilastointijakson aikana maksettu nollaa suurempi maksu. Kotihoidon tuki, osittainen hoitoraha ja joustava hoitoraha maksetaan vanhemmalle tai muulle viralliselle huoltajalle. Yksityisen hoidon tuki maksetaan suoraan yksityiselle hoitajalle tai päivähoitopaikkaan. Tilastoinnissa yksityisen hoidon tuen saaja on kuitenkin tukea hakenut vanhempi. 

Lapsi

Lasten määrään sisältyvät ne lapset, joista on tilastointijakson aikana maksettu kotihoidon tukea, yksityisen hoidon tukea, osittaista hoitorahaa tai joustavaa hoitorahaa.

Maksetut etuudet

Maksettuihin etuuksiin sisältyvät kaikki Kelan tilastointijakson aikana maksamat lastenhoidon tuet. Maksetut etuudet vastaavat Kelan kirjanpidon mukaisia lastenhoidon tukien

Tilastoluokitukset

Ikä

Ikä on tuen saajan tai lapsen ikä tilastovuoden päättyessä.

Alue

Tuen saajan asuinkunta on hänen asuinkuntansa vuoden päättyessä. Lapsen asuinkunta määräytyy vanhemman tai huoltajan asuinkunnan mukaan. Maakunnittainen jaottelu perustuu asuinkuntaan. Tilastot kattavat vain Manner-Suomen. Lastenhoidon tukien toimeenpano Ahvenanmaalla ei kuulu Kelan tehtäviin.

Alueellisten vertailujen helpottamiseksi eräitä tilastotietoja on suhteutettu alueen väestömääriin. Väestötiedot perustuvat Kelan yleistiedot -tietokantaan, ja niiden tilastointiajankohta on vuoden loppu.

Tuen osa

Tuen osina voidaan maksaa hoitorahaa, hoitolisää tai kuntalisää.

Hoitopaikka

Lastenhoidon tukeen oikeuttaneen lapsen hoitopaikka. Hoitopaikka voi olla koti (lapsen vanhempi tai muu henkilö hoitajana), yksityinen päivähoidon tuottaja (perhepäivähoito, päiväkoti, ryhmäperhepäivähoito tai työsuhteinen hoitaja), kunnallinen päivähoito, peruskoulu tai esikoulu. Lapsella voi olla useita hoitopaikkoja.