Tilaston kuvaus: Tilasto lastenhoidon tuista

Tuottaja: Kela

Tilaston kotisivu: Tilasto lastenhoidon tuista

Tilasto lastenhoidon tuista tarjoaa tilastotietoja lastenhoidon tukia saaneista perheistä ja tukien piirissä olleista lapsista sekä maksettujen tukien euromääristä. Tilastot kuntien maksamista kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisistä kattavat ne kunnat, jotka ovat sopineet kuntalisän maksatuksesta Kelan kanssa.

Tietosisältö

Tukien saajat, tukien piirissä olleet lapset ja maksetut etuudet.

Käytetyt luokitukset

Tukimuoto (kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki, osittainen hoitoraha, joustava hoitoraha), tuen osa (hoitoraha, hoitolisä, kuntalisä), tukeen oikeutettujen lasten ikä ja lukumäärä perheessä, hoitopaikka/hoitaja, yleiset alueluokitukset ja demografiset luokitukset.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilasto tehdään henkilöpohjaisesta aineistosta. Se muodostetaan lastenhoidon tukien etuusjärjestelmästä, joka sisältää kaikki lastenhoidon tukien toimeenpanossa käsiteltävät ja syntyvät tiedot.

Päivitystiheys

Tilastoja julkaistaan kuukausittain ja vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tiedot ovat saatavilla tilastotietokanta Kelastossa neljän viikon kuluessa tilastointijakson päättymisestä. Poikkileikkausajankohdan tilasto julkaistaan muita myöhemmin, kahden kuukauden viiveellä.

Aikasarja

Lastenhoidon tukien tilastot ovat vertailukelpoisia vuodesta 1997 lähtien.

Asiasanat

Tilastot, lastenhoidon tuet, kotihoidontuki, lastenhoito, lapset, lapsiperheet.