Tilasto  perustoimeentulotuesta

Tuottaja: Kela

Perustoimeentulotuen tilastoja sisältävät tuotteet

Tilastojulkaisut

Tilastotietokanta Kelasto

Linkistä avautuu tilasto, jonka rajauksia käyttäjä voi muokata.

Raporttien linkit ovat muuttuneet 11.12.2018.

Perustoimeentulotuen tietokuutiot

Tietoja Kelan käsittelemästä ja maksamasta perustoimeentulotuesta kootaan summa-aineistoihin, joita kutsutaan tietokuutioiksi. Tietosuojasyistä Kela ei voi julkaista tietokuutioita verkossa. Kelan tilastotietopalvelu toimittaa pyydettäessä maksutta sellaisia tilastoja, jotka on mahdollista tuottaa tietokuutioiden tiedoista. Pyynnöt tulee lähettää osoitteeseen tilastot (a) kela.fi, ja niihin vastataan pääsääntöisesti kahden viikon kuluessa.

Perustoimeentulotuen tietokuutioiden kuvaukset (xls)

Kuvaus

Tilasto perustoimeentulotuesta kuvaa Kelan maksamaa perustoimeentulotukea sekä tukea saaneita henkilöitä ja kotitalouksia. Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Se muodostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Vuoden 2017 alusta lukien toimeentulotukea haetaan Kelasta, joka ratkaisee asiakkaan oikeuden perustoimeentulotukeen.
Lue koko kuvaus.