Käsitteet: Tilasto sairaanhoitokorvauksista

Tilastoyksiköt

Korvauksia saaneet henkilöt, Kelan korvaamista yksityisistä terveyspalveluista perityt maksut (kustannukset), maksetut korvaukset, lääkärissä- ja hammaslääkärissä käyntien, tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden, lääkeostojen, reseptien ja matkojen lukumäärät, toimenpiteet taksaryhmittäin, toimenpidekoodit, lääkkeiden ATC-luokitus, kulkuneuvo/korvausperuste.

Saaja on henkilö, jolle on maksettu korvausta.