Tilaston kuvaus: Tilasto sairaanhoitokorvauksista

Tuottaja: Kela

Tilaston kotisivu: Tilasto sairaanhoitokorvauksista

Suomessa vakinaisesti asuvat henkilöt kuuluvat sairausvakuutuksen piiriin ja voivat saada sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen sairaanhoidon kustannuksista. Korvattavia sairaanhoidon kustannuksia ovat korvattavien reseptilääkkeiden kustannukset, kustannukset avosairaanhoitopalvelujen käytöstä ja sairauden vuoksi tehtyjen matkojen kustannukset. Avosairaanhoitopalveluja ovat yksityislääkärin, yksityishammaslääkärin ja suuhygienistin palvelut sekä lääkärin tai hammaslääkärin määräämä tutkimus ja hoito yksityisessä tutkimus- ja hoitolaitoksessa. Sairaanhoitokorvausten tilastoja käytetään lääkekustannusten kehityksen seuraamisessa ja kuvaamaan yksityisen avosairaanhoidon palveluiden käyttöä.

Tietosisältö

Korvauksen saaja, palvelujen käyttöä kuvaavat yksiköt (käyntikerta, lääkkeiden ostokerta, resepti, yhdensuuntainen matka, lääkärin tai hammaslääkärin määräämät tutkimus- ja hoitotoimenpiteet ja sairaanhoitajien tekemät lääkemääräykset), sairaanhoitopalveluista niiden käyttäjältä perittyjen maksujen euromäärä eli kustannukset ennen sairausvakuutuskorvauksen vähentämistä ja korvausten euromäärä.

Käytetyt luokitukset

Etuuslaji (lääkkeet, lääkärinpalvelut, hammashoito, tutkimus ja hoito, matkat), lääkärin erikoisala, lääkärin, hammaslääkärin ja suuhygienistin suorittamien toimenpiteiden koodit, tutkimus- ja hoitotoimenpidekoodit, matkakorvauksissa kulkuväline, yleiset alueluokitukset ja yleiset demografiset luokitukset.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Sairaanhoitokorvauksia ratkaisevat Kela ja työpaikkakassat. Tilasto tehdään henkilöpohjaisista aineistoista. Ne muodostetaan sairaanhoitokorvausten etuusjärjestelmistä, jotka sisältävät kaikki toimeenpanossa käsiteltävät ja syntyvät tiedot.

Päivitystiheys

Sairaanhoitokorvaustilastoja päivitetään kuukausittain, neljännesvuosittain ja kalenterivuosittain näinä ajanjaksoina maksettujen sairaanhoitokorvausten tiedoilla.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Kuukausitilasto sairaanhoitokorvausten osalta julkaistaan tilastotietokanta Kelastossa tilastokuukautta seuraavan kuukauden sisällä ja vuositilasto tilastovuotta seuraavan vuoden tammikuussa. Kelan sairausvakuutustilasto -julkaisu julkaistaan tilastovuotta seuraavan vuoden puoliväliin mennessä. Kelan tilastojulkaisujen julkistamisajankohdat selviävät julkistamiskalenterista.

Aikasarja

Sairausvakuutuksen sairaanhoitokorvauksia koskevaa tilastoa on olemassa järjestelmän syntyvuodesta 1964. Jos tekee vertailuja ajassa, tulee ottaa huomioon eri vuosina voimaan tulleet lainsäädännön muutokset, joilla on vaikutusta korvausten saamiseen tai suuruuteen.

Asiasanat

Tilastot, korvaukset, sairaanhoitokorvaukset, lääkekorvaukset, lääkärissäkäynti, hammashuolto, julkinen sektori, yksityinen sektori, matkakorvaukset.