Tilaston kuvaus: Tilasto sairauspäivärahoista

Tuottaja: Kela

Tilaston kotisivu: Tilasto sairauspäivärahoista

Suomessa vakinaisesti asuvat henkilöt on vakuutettu sairausvakuutuslain mukaisesti. Lain perusteella he ovat oikeutettuja sairauspäivärahaan korvauksena lyhytaikaisen työkyvyttömyyden aiheuttamista ansionmenetyksistä, jos he täyttävät sairauspäivärahan saamisen edellytykset. Tilasto sairauspäivärahoista antaa kuvan työntekijöiden ja yrittäjien toimeentuloturvasta työkyvyttömyyden aikana. Se tarjoaa eri näkökulmista tilastoja sairauspäivärahojen saajista ja maksetuista päivärahoista. Sairauspäivärahatilastoa voidaan käyttää tietyin varauksin myös kuvaamaan työikäisen aktiiviväestön sairastavuutta. Omavastuuajan vuoksi sairauspäivärahatilastossa ovat vain yli kymmenen päivää kestäneet sairausjaksot.

Tietosisältö

Päivärahan saajat, alkaneet päivärahakaudet, korvatut päivärahapäivät ja maksetut korvaukset.

Käytetyt luokitukset

Etuuslaji (sairauspäiväraha, osasairauspäiväraha, YEL-päiväraha, tartuntatautipäiväraha, luovutuspäiväraha), työkyvyttömyyden aiheuttanut sairaus (Tautiluokitus ICD-10), ammatti ja ammattiasema (Ammattiluokitus 2010), yleiset alueluokitukset ja demografiset luokitukset.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Sairauspäivärahahakemuksia ratkaisevat sekä Kela että työpaikkakassat (työpaikkakassat niihin kuuluvien vakuutettujen osalta). Tilasto tehdään henkilöpohjaisesta aineistosta. Se muodostetaan sairauspäivärahojen etuusjärjestelmästä, joka sisältää kaikki sairauspäivärahojen toimeenpanossa käsiteltävät ja syntyvät tiedot.

Päivitystiheys

Sairauspäivärahatilastoja julkaistaan kuukausittain ja vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Kuukausitilasto julkaistaan tilastotietokanta Kelastossa tilastokuukautta seuraavan kuukauden aikana ja vuositilasto tilastovuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Kauden kestoa koskeva tilasto valmistuu noin vuoden viiveellä. Kelan tilastojulkaisujen julkistamisajankohdat selviävät julkistamiskalenterista.

Aikasarja

Sairauspäivärahaa koskevia tilastoja on olemassa vuodesta 1964, jolloin sairausvakuutusjärjestelmä luotiin. Jos tekee vertailuja ajassa, tulee ottaa huomioon eri vuosina voimaan tulleet lainsäädännön muutokset, joilla on vaikutusta korvausten saamiseen tai suuruuteen.

Asiasanat

Tilastot, sairausvakuutus, sairauspäivärahat.