Etuuden kuvaus: Tilasto sairausvakuutuksesta korvattavista lääketoimituksista

Lääkekorvausjärjestelmä kuvataan Suomen lääketilastossa.