Käsitteet: Tilasto sairausvakuutuksesta korvattavista lääketoimituksista

Tilastossa käytetyt käsitteet kuvataan Suomen lääketilastossa.