Tilaston kuvaus: Tilasto sairausvakuutuksesta korvattavista lääketoimituksista

Tuottaja: Kela

Tilaston kotisivu: Tilasto sairausvakuutuksesta korvattavista lääketoimituksista

Tilasto sairausvakuutuksesta korvattavista lääketoimituksista (aiemmin Tilasto korvatuista resepteistä) sisältää korvattavat lääketoimitukset, niiden kustannukset ja niistä mahdollisesti maksetut korvaukset.

Saajaksi tilastoidaan henkilö, jolle korvattava lääke-erä on toimitettu. Tilaston aineisto sisältää myös sellaisia lääkeostoja, joista ei ole maksettu korvausta, vaikka lääke kuuluu korvattavuuden piiriin. Lääkekorvausta maksetaan vasta sen jälkeen, kun henkilön alkuomavastuu on täyttynyt. Alkuomavastuu on kalenterivuosikohtainen.

Tilaston aineistoon sisältyy vain apteekin välityksellä korvatut sekä vastaavat ennen alkuomavastuun täyttymistä tehdyt lääkeostot. Sairausvakuutus korvaa vain avohoidon lääkehoitoa. Julkisissa sairaaloissa tai laitoshoidossa käytettyjä lääkkeitä ei korvata.

Tietosisältö

Lääketoimitus, lääkekustannus ja lääkekorvaus sekä lääketoimituksen saaja.

Käytetyt luokitukset

Lääkkeiden ATC-luokitus (Maailman terveysjärjestö WHO:n kehittämä ja ylläpitämä lääkkeiden luokitusjärjestelmä; Kela saa päivitetyt ATC-kooditiedot Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealta), lääkkeiden korvausluokka, korvausoikeusnumero, lääkärin erikoisala (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira), yleiset alueluokitukset ja yleiset demografiset luokitukset.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilaston aineisto muodostetaan apteekkitilitysten tiedoista. Aineisto sisältää tiedot apteekeissa korvatuista lääkeostoista sekä ennen alkuomavastuun täyttymistä tehdyistä ostoista. Aineisto ei sisällä niitä lääketoimituksia, joista on maksettu korvausta vain jälkikäteen, hakemuksen perusteella.

Päivitystiheys

Tilasto päivitetään kuukausittain, neljännesvuosittain ja vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Aineisto valmistuu puolitoista kuukautta tilastointijakson päättymisen jälkeen. Vuositilastot valmistuvat kokonaisuudessaan tilastovuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Tilastot julkaistaan tilastotietokanta Kelastossa. Kelan tilastojulkaisujen julkistamisajankohdat selviävät julkistamiskalenterista.

Aikasarja

Tilastoa sairausvakuutuksesta korvattavista lääketoimituksista on olemassa vuodesta 1995. Jos tekee vertailuja ajassa, tulee ottaa huomioon lainsäädännön muutokset, joilla on vaikutusta korvausten saamiseen tai suuruuteen.

Asiasanat

Tilastot, lääkkeet, lääketoimitukset, lääkekorvaukset, sairausvakuutus, kustannukset.

Lue lisää