Tilaston kuvaus: Tilasto sotilasavustuksesta

Tuottaja: Kela

Tilaston kotisivu: Tilasto sotilasavustuksesta

Tilasto sotilasavustuksesta kuvaa Kelan maksamia sotilasavustuksia. Se tarjoaa eri näkökulmista tilastoja sotilasavustuksen saajista ja tuen piirissä olevista sekä maksetuista avustuksista.

Tietosisältö

Sotilasavustuksen saajat, henkilöt sotilasavustuksen piirissä, maksetut perus-, asumis-, erityis- ja elatusavustukset sekä opintolainan korot.

Käytetyt luokitukset

Avustuksen osa, etuuden saajan tyyppi (asevelvollinen/omainen), palvelustyyppi (varusmiespalvelus tai siviilipalvelus), yleiset alueluokitukset ja yleiset demografiset luokitukset.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Kelan sotilasavustustilastot tehdään henkilöpohjaisesta aineistosta, joka muodostetaan sotilasavustusten käsittelyjärjestelmistä syntyvistä etuustietokannoista.

Päivitystiheys

Sotilasavustuksen tietoja julkaistaan kuukausittain ja kalenterivuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tilastoja sotilasavustuksesta julkaistaan kuukausittain ja vuosittain. Tiedot ovat saatavilla tilastotietokanta Kelastossa neljän viikon kuluessa tilastointijakson päättymisestä. Kelan sotilasavustustilasto -julkaisu julkaistaan tilastovuotta seuraavan vuoden puoliväliin mennessä. Tilastojulkaisujen julkistamisajankohdat selviävät julkistamiskalenterista.

Aikasarja

Sotilasavustusta koskevien vuositilastojen aikasarjat ovat vertailukelpoisia vuodesta 1994 vuoteen 2012, ja vuodesta 2014 eteenpäin.

Asiasanat

Tilastot, sotilasavustukset, asevelvolliset, asepalvelus, varusmiehet, siviilipalvelus, siviilipalvelusmiehet.