Etuuden kuvaus: Tilasto Suomen kokonaiseläkemenoista

Suomen eläkejärjestelmä on kuvattu Eläketurvakeskuksen sivuilla. Kelan eläkkeitä koskevan tilaston ja sen sisältämien eläke-etuuksien kuvaukset löytyvät Tilasto Kelan eläkkeistä -sivulta.