Tilaston kuvaus: Tilasto Suomen työttömyysturvasta

Tuottajat: Kela ja Finanssivalvonta

Tilaston kotisivu: Tilasto Suomen työttömyysturvasta

Tilasto Suomen työttömyysturvasta antaa kokonaiskuvan Suomessa työttömyysajalta maksetusta toimeentuloturvasta. Se sisältää myös työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetut etuudet sekä vuorottelukorvaukset ja liikkuvuusavustukset.

Tietosisältö

Etuuden saajat, korvatut päivät, maksetut etuudet.

Käytetyt luokitukset

Etuuslaji, korvausperuste (työttömyysajalta tai työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettu etuus), korvauslaji (täysi tuki, soviteltu tuki jne.), työttömyyden kesto, ammatti, yleiset alueluokitukset, yleiset demografiset luokitukset.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tiedot työttömyyskassojen maksamista etuuksista tuotetaan Finanssivalvonnan työttömyysturvan etuudensaajarekisteristä, johon työttömyyskassat tai niiden maksatusjärjestelmät toimittavat tiedot maksetuista etuuksista ja etuudensaajista neljännesvuosittain, sekä kuukausittain toimitettavista kassakohtaisista yhteenvetotiedostoista.

Kelan työttömyysturvatilastot tehdään henkilöpohjaisista aineistoista, jotka muodostetaan Kelan työttömyysturvan etuusjärjestelmästä.

Päivitystiheys

Tilastoja julkaistaan kuukausittain ja vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Kuukausitilasto Suomen työttömyysturvasta julkaistaan tilastokuukautta seuraavan kuukauden aikana ja vuositilasto seuraavan vuoden syksyllä. Poikkileikkausajankohdan tiedot julkaistaan neljästi vuodessa ja muita tietoja myöhemmin: vuosineljänneksen kunkin kuukauden lopun saajamäärät julkaistaan noin 4 kuukauden viiveellä neljännesvuoden päättymisestä. Kelan tilastojulkaisujen julkistamisajankohdat selviävät julkistamiskalenterista.

Aikasarja

Työttömyysturvatilastot ovat vertailukelpoisia vuodesta 1985 lähtien, jolloin Kela alkoi maksaa työttömyysturvaa. Vuonna 1994 otettiin käyttöön työmarkkinatuki ja peruspäivärahaa alettiin maksaa muuttunein ehdoin. Vuonna 2010 peruspäivärahaa alettiin maksaa työttömyysajan lisäksi työllistymistä edistävien palvelujen ajalta ja samassa yhteydessä koulutustuki ja koulutuspäiväraha omina etuuksinaan lakkasivat. Vuonna 2013 työmarkkinatuen tarveharkinnasta poistettiin puolison tulojen vaikutus. Vuonna 2015 kotoutumistukena maksettava työmarkkinatuki loppui ja sen saajille alettiin maksaa tavallista työmarkkinatukea. Pienempiä lainmuutoksia on ollut useita.

Asiasanat

Tilastot, työttömyysturva, työttömyyspäivärahat, työttömyyskassat, työmarkkinatuki.