Tilaston kuvaus: Tilasto työterveyshuollosta

Tuottaja: Kela

Tilaston kotisivu: Tilasto työterveyshuollosta

Työterveyshuoltotilasto antaa tietoa maassamme toteutetusta Kelan korvaamasta työterveyshuollosta.

Tietosisältö

Työterveyshuollon piiriin kuuluvat työntekijät, yrittäjä jolle on maksettu korvauksia työterveyshuoltopalveluista, toimenpide/palvelu (kpl tai tunti), työterveyshuollon kustannusten euromäärä, työterveyshuollon korvausten euromäärä.

Käytetyt luokitukset

Palvelujen pääasiallinen tuottaja, toimiala (Tilastokeskuksen vahvistama toimialaluokitus (TOL 2008), yksikön työntekijämäärä ja yrittäjien työterveyshuollosta lisäksi yleiset alueluokitukset ja demografiset luokitukset.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Kelan työterveyshuoltotilastot tehdään työnantajien työterveyshuollon aineistosta, joka muodostetaan työterveyshuollon käsittelyjärjestelmästä syntyvästä etuustietokannasta. Työnantajien työterveyshuollon tilastot perustuvat työantajien tekemiin korvaushakemuksiin. Muista Kelan etuuksista poiketen työnantajien työterveyshuollon tilastot eivät siis perustu henkilöpohjaiseen aineistoon. Yrittäjien työterveyshuollon tilastot sen sijaan tehdään henkilöpohjaisesta aineistosta.

Päivitystiheys

Työterveyshuoltotilasto julkaistaan kerran vuodessa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Vuositilasto on saatavilla tilastotietokanta Kelastossa 1,5 vuoden kuluessa tilastovuoden päättymisestä. Kelan työterveyshuoltotilasto -julkaisun julkistamisajankohta selviää julkistamiskalenterista.

Aikasarja

Työterveyshuoltotilaston keskeiset tiedot ovat pääosin vertailukelpoisia tilastovuodesta 1979 alkaen.

Asiasanat

Tilastot, työterveyshuolto, työntekijät, yrittäjät, kustannukset, korvaukset.