Tilaston kuvaus: Tilasto vanhempainpäivärahoista

Tuottaja: Kela

Tilaston kotisivu: Tilasto vanhempainpäivärahoista

Suomessa asuvat henkilöt ovat sairausvakuutuslain perusteella tietyin edellytyksin oikeutettuja vanhempainpäivärahaan korvauksena raskauden ja lapsen hoidon aiheuttamasta ansionmenetyksestä. Vanhempainpäivärahatilasto antaa kuvan perheiden toimeentuloturvasta, kun perheeseen syntyy tai adoptoidaan lapsi.

Tietosisältö

Vanhempainpäivärahan saajat, korvatut vanhempainpäivärahapäivät, maksettu euromääräinen korvaus, alkaneet vanhempainpäivärahakaudet, päättyneet vanhempainpäivärahakaudet.

Käytetyt luokitukset

Etuuslaji (erityisäitiysraha, äitiysraha, isyysraha ja vanhempainraha), maksunsaaja (vakuutettu, työnantaja), vanhempainpäivärahan määräytymisperuste, ammatti ja ammattiasema (Ammattiluokitus 2010), yleiset alueluokitukset ja demografiset luokitukset.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Vanhempainpäivärahahakemuksia ratkaistaan sekä Kelassa että työpaikkakassoissa. Tilasto tehdään henkilöpohjaisesta aineistosta. Se muodostetaan vanhempainpäivärahojen etuusjärjestelmästä, joka sisältää kaikki vanhempainpäivärahojen toimeenpanossa käsiteltävät ja syntyvät tiedot.

Päivitystiheys

Vanhempainpäivärahatilastoja julkaistaan kuukausittain ja vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tiedot ovat saatavilla tilastotietokanta Kelastossa neljän viikon kuluessa tilastointijakson päättymisestä. Poikkileikkausajankohdan tilastot julkaistaan neljän kuukauden viiveellä. Tilastot päättyneistä vanhempainpäivärahakausista julkaistaan kerran vuodessa noin kahden vuoden viiveellä.

Aikasarja

Vanhempainpäivärahoja koskevaa tilastoa on olemassa vuodesta 1964, jolloin sairausvakuutusjärjestelmä luotiin.

Asiasanat

Tilastot, vanhempainpäivärahat, vanhempainraha, äitiysraha, isyysraha, vanhemmuus.