Käsitteet: Tilasto yleisestä asumistuesta

Tilastoyksiköt

Saaja

Saaja on ruokakunta, jolle on tilastointijakson aikana maksettu yleistä asumistukea säännöllisenä maksuna. Yleinen asumistuki maksetaan ruokakunnalle yhteisesti. Samassa asunnossa pysyvästi asuvat henkilöt kuuluvat samaan ruokakuntaan. Asunnon osaan erillisen vuokrasopimuksen tehneet tilastoidaan eri ruokakunniksi.

Maksetut asumistuet

Maksettujen asumistukien tilastoon sisältyvät kaikki tilastointijakson aikana maksetut etuudet eli säännöllisten maksujen lisäksi myös takautuvat maksut ja palautukset.

Asumismenot

Vuokramenot tilastoidaan todellisen suuruisina, vaikka enimmäismäärän ylittävää osaa asumismenoista ei oteta huomioon tukea laskettaessa. Vuokraan kuulumattomat kiinteät vesimaksut ja lämmityskustannukset tilastoidaan kuitenkin asetuksen mukaisen kustannusnormin suuruisina.

Omistusasuntojen asumismenojen tiedoissa osakeasuntojen vastikkeet ja asuntolainojen korot tilastoidaan todellisen suuruisina. Omakotitalojen hoitomenot tilastoidaan asetuksen mukaisen kustannusnormin suuruisina.

Asumistukitulot

Asumistukituloihin tilastoidaan ruokakunnan saamat tulot, jotka vaikuttavat asumistuen määrään. Tulon määrä on tilastoitu ennen mahdollista ansiotulovähennystä.

Tilastoluokitukset

Alue

Yleisen asumistuen tietoja koskevan aluejaottelun tilastointiperusteena on asunnon sijaintikunta.

Ruokakunta

Ruokakunta tilastoidaan lapsiperheeksi, jos siihen kuuluu alle 18-vuotiaita lapsia. Ruokakuntien elämäntilannetieto perustuu ruokakunnan jäsenten tulotietoihin.

Asunto

Asunnot jaotellaan vuokra- ja omistusasuntoihin. Vuokra-asuntoihin tilastoidaan myös asumisoikeus- ja osaomistusasunnot. Omistusasuntoja ovat osakkeiden omistukseen perustuvat osakeasunnot sekä omakotitalot.

Asunnon rahoitustieto perustuu Digi- ja väestötietoviraston tietoon.

Asunnon pinta-alatieto perustuu Digi- ja väestötietoviraston tietoon, jota on voitu muuttaa Kelan etuuskäsittelyssä.