Tilaston kuvaus: Tilasto yleisestä asumistuesta

Tuottaja: Kela

Tilaston kotisivu: Tilasto yleisestä asumistuesta

Tilasto yleisestä asumistuesta kuvaa Kelan maksamaa yleistä asumistukea. Se tarjoaa eri näkökulmista tilastoja yleisen asumistuen saajaruokakunnista, heidän asunnoistaan, asumismenoista ja maksetuista asumistuista. Yhdessä eläkkeensaajan asumistuen, opintotuen asumislisän ja sotilasavustuksen asumisavustuksen tilastojen kanssa ne antavat kokonaiskuvan tarveharkintaisista asumistuista.

Tietosisältö

Tilastointiajankohtana yleistä asumistukea saaneet ruokakunnat, asunnon tiedot ja asumistuen määrä sekä tilastointijakson aikana maksettujen etuuksien euromäärä.

Käytetyt luokitukset

Yleiset demografiset luokitukset (ruokakunnan päähenkilön mukaan), yleiset asuntoa koskevat luokitukset sekä yleiset alueluokitukset.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilasto tehdään henkilöpohjaisesta aineistosta. Se muodostetaan yleisen asumistuen etuusjärjestelmästä, joka sisältää kaikki asumistuen toimeenpanossa käsiteltävät ja syntyvät tiedot.

Päivitystiheys

Tilastoja julkaistaan kuukausittain ja vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tilastointikuukauden saajaruokakuntien tiedot julkaistaan tilastointikuukauden loppuun mennessä. Maksettujen tukien tiedot ovat saatavilla tilastotietokanta Kelastossa neljän viikon kuluessa tilastointijakson päättymisestä. Kelan tilastojulkaisujen julkistamisajankohdat selviävät julkistamiskalenterista.

Aikasarja

Yleisestä asumistuesta on tietoja saatavana vuodesta 1975. Keskeiset tilastoyksiköt ovat vertailukelpoisia kokonaissummatasolla vuodesta 1981 lähtien. Yleinen asumistuki siirtyi kunnilta Kelan hoidettavaksi vuonna 1994. Opiskelijat siirtyivät valtaosin yleisen asumistuen piiriin elokuussa 2017.

Asiasanat

Tilastot, asumistuki, yleinen asumistuki, opiskelijat.

Lue lisää