Kelan tilastollinen vuosikirja

Vuosikirjassa on kattavat tilastotiedot Kelan hoitamasta sosiaaliturvasta. Lisäksi siinä esitellään Kelan etuudet, niiden sisällöt ja saamisen edellytykset. Liitteissä selostetaan etuuksiin vuosien varrella tehtyjä muutoksia.

Ensimmäinen Kansaneläkelaitoksen tilastollinen vuosikirja on vuodelta 1965. Vuosikirjat löytyvät vuodesta 1996 alkaen myös pdf-tiedostoina.

Uusin julkaisu

ISSN 1795-5165 Suomen virallinen tilasto (painettu)
ISSN 1796-5659 Kelan tilastollinen vuosikirja (painettu)
ISSN 1796-0479 Suomen virallinen tilasto (sähköinen)
ISSN 1796-5667 Kelan tilastollinen vuosikirja (sähköinen)

Vanhemmat julkaisut >>

Lisätietoja:
Maini Tulokas, Anne Laakkonen
etunimi.sukunimi@kela.fi

Tilaukset:
tilastot@kela.fi
Marjut Rautiainen