Tilasto äitiysavustuksesta

Tuorein julkistus 5.5.2022:
Kelan lapsiperhe-etuustilasto 2021 sisältää keskeiset tiedot Kelan maksamista vanhempainpäivärahoista, äitiysavustuksista, lapsilisistä, lastenhoidon tuista ja elatustuista.

Vuonna 2021 äitiysavustuksen sai 47 071 perhettä, mikä on 4 % vähemmän kuin edellisvuonna. Perheistä 640 sai äitiysavustuksen korotettuna sillä perusteella, että perheeseen oli syntynyt tai adoptoitu useampi kuin yksi lapsi samanaikaisesti. Yhteensä äitiysavustuksia suoritettiin 48 390 kappaletta, joista 67 % äitiyspakkauksena. Äitiysavustusta ja adoptiotukea maksettiin yhteensä 10,1 miljoonaa euroa, mikä oli 0,4 % kaikista maksetuista lapsiperhe-etuuksista. Kelan lapsiperhe-etuustilasto (helda.helsinki.fi).

Rengaskuvio Kelan vuonna 2021 maksamista lapsiperhe-etuuksista.

Äitiysavustustilastoja sisältävät tuotteet

Tilastojulkaisut

Tilastotietokanta Kelasto

Linkistä avautuu tietokannan dynaaminen raportti, jota käyttäjä voi muokata.
Kelaston raporttien käyttöohje.

Yhteystiedot

Siru Keskinen, Reeta Pösö
tilastot@kela.fi