Tilasto äitiysavustuksesta

Tuorein julkistus 19.5.2021:
Kelan lapsiperhe-etuustilasto 2020 sisältää keskeiset tiedot Kelan maksamista vanhempainpäivärahoista, äitiysavustuksista, lapsilisistä, lastenhoidon tuista ja elatustuista.

Vuonna 2020 äitiysavustuksen sai 49 167 perhettä, mikä on 11 % enemmän kuin edellisvuonna. Perheistä 642 sai äitiysavustuksen korotettuna sillä perusteella, että perheeseen oli syntynyt tai adoptoitu useampi kuin yksi lapsi samanaikaisesti. Yhteensä äitiysavustuksia suoritettiin 45 515 kappaletta, joista 66 % äitiyspakkauksena. Äitiysavustusta ja adoptiotukea maksettiin yhteensä 10,6 miljoonaa euroa, mikä oli 0,4 % kaikista maksetuista lapsiperhe-etuuksista. Kelan lapsiperhe-etuustilasto (helda.helsinki.fi).

Rengaskuvio Kelan vuonna 2020 maksamista lapsiperhe-etuuksista.

Äitiysavustustilastoja sisältävät tuotteet

Tilastojulkaisut

Tilastotietokanta Kelasto

Linkistä avautuu tietokannan dynaaminen raportti, jota käyttäjä voi muokata.
Kelaston raporttien käyttöohje.

Yhteystiedot

Siru Keskinen, Reeta Pösö
tilastot@kela.fi