Tilasto eläkkeensaajan asumistuesta

Tuorein julkistus 21.12.2021:
Vuonna 2020 eläkkeensaajan asumistukea maksettiin 636 miljoonaa euroa. Menot kasvoivat edellisvuodesta 2,9 %. Tukea sai vuoden 2020 joulukuussa 213 183 henkilöä, kasvua edellisvuodesta oli vain 0,5 %. Kelan asumistukitilasto 2020 (helda.helsinki.fi)

Eläkkeensaajan asumistukea sai vuoden 2020 joulukuussa 4,7 % 16 vuotta täyttäneestä väestöstä. Osuus on muuta maata suurempi esimerkiksi Päijät-Hämeessä, Pohjois-Savossa, Etelä-Savossa ja Kainuussa. Eniten saajia kunnan väestöön suhteutettuna oli Rautavaaralla, jossa joka kymmenes 16 vuotta täyttänyt sai eläkkeensaajan asumistukea. (Kuvio.)

Karttakuvio eläkkeensaajan asumistukia saavien osuus Manner-Suomen kuntien 16 vuotta täyttäneestä väestöstä joulukuussa 2020. Kuvion sisältö on kuvattu tekstissä.

Eläkkeensaajan asumistukitilastoja sisältävät tuotteet

Tilastojulkaisut

Tilastotietokanta Kelasto

Linkistä avautuu tietokannan dynaaminen raportti, jota käyttäjä voi muokata.
Kelaston raporttien käyttöohje.

Yhteystiedot

Sami Tuori
Anna Koski
tilastot@kela.fi