Siirry sisältöön

Tilasto elatustuesta

Tuorein julkistus 19.5.2021:
Kelan lapsiperhe-etuustilasto 2020 sisältää keskeiset tiedot Kelan maksamista vanhempainpäivärahoista, äitiysavustuksista, lapsilisistä, lastenhoidon tuista ja elatustuista.

Elatustukea sai vuoden 2020 lopussa 101 814 lasta ja 69 954 perhettä. Elatustukea saaneiden lasten osuus 0–17-vuotiaasta väestöstä oli 9,8 %. Maakunnittain tarkasteltuna elatustukea saaneiden lasten osuus vaihteli välillä 4,8–12,3 %. Osuus oli suurin Päijät-Hämeen maakunnassa ja pienin Ahvenanmaan maakunnassa. Kelan lapsiperhe-etuustilasto (helda.helsinki.fi).

Pylväskuvio elatustukea saaneiden lasten osuuksista 0-17-vuotiaissa maakunnittain.

Elatustukitilastoja sisältävät tuotteet

Tilastojulkaisut

Tilastotietokanta Kelasto

Linkistä avautuu tietokannan dynaaminen raportti, jota käyttäjä voi muokata.
Kelaston raporttien käyttöohje.

Yhteystiedot

Siru Keskinen, Reeta Pösö
tilastot@kela.fi