Siirry sisältöön

Tilasto elatustuesta

Tuorein julkistus 5.5.2022:
Kelan lapsiperhe-etuustilasto 2021 sisältää keskeiset tiedot Kelan maksamista vanhempainpäivärahoista, äitiysavustuksista, lapsilisistä, lastenhoidon tuista ja elatustuista.

Elatustukea sai vuoden 2021 lopussa 98 551 lasta ja 68 035 perhettä. Elatustukea saaneiden lasten osuus 0–17-vuotiaasta väestöstä oli 9,5 %. Maakunnittain tarkasteltuna elatustukea saaneiden lasten osuus vaihteli välillä 4,0–12,1 %. Osuus oli suurin Päijät-Hämeen maakunnassa ja pienin Ahvenanmaan maakunnassa. Kelan lapsiperhe-etuustilasto (helda.helsinki.fi).

Pylväskuvio kuntoutuskustannuksista iän ja lakiperusteen mukaan 2021.

Elatustukitilastoja sisältävät tuotteet

Tilastojulkaisut

Tilastotietokanta Kelasto

Linkistä avautuu tietokannan dynaaminen raportti, jota käyttäjä voi muokata.
Kelaston raporttien käyttöohje.

Yhteystiedot

Siru Keskinen, Reeta Pösö
tilastot@kela.fi