Tilasto Kelan vammaisetuuksista

Tuorein julkistus 19.3.2021

Alle 16-vuotiaan vammaistukea sai vuoden 2020 lopussa yhteensä 37 466 lasta. Heistä 23 146 (62 %) sai tukea mielenterveyden tai käyttäytymisen häiriön perusteella. Vuoteen 2010 verrattuna saajien määrä tässä sairauspääryhmässä on lisääntynyt 72 %.

Suurimmat sairausryhmät mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden ryhmässä olivat psyykkisen kehityksen häiriöt (11 511 saajaa), lapsuus- tai nuoruusiässä alkavat käytös- ja tunnehäiriöt (7 656 saajaa) ja älyllinen kehitysvammaisuus (2 960 saajaa).

Psyykkisen kehityksen häiriön perusteella alle 16-vuotiaan vammaistukea saavien määrä on kasvanut kymmenessä vuodessa 80 %. Käytös- ja tunnehäiriöiden perusteella tukea saavien määrä on lisääntynyt vuodesta 2010 noin 92 % ja älyllisen kehitysvammaisuuden perusteella etuutta saavien määrä 28 %.

Kelan vammaisetuustilasto 2020 (helda.helsinki.fi).

Mielenterveyden tai käyttäytymisen häiriön perusteella alle 16-vuotiaan vammaistukea saavat 2010-2020.

Kelan vammaisetuustilastoja sisältävät tuotteet

Tilastojulkaisut

Tilastotietokanta Kelasto

Yhteystiedot

Reeta Pösö, Siru Keskinen
tilastot@kela.fi