Tilasto Kelan vammaisetuuksista

Tuorein julkistus 9.3.2022:
Kela maksoi vammaistukia vuonna 2021 yhteensä 557,6 miljoonaa euroa. Eläkettä saavan hoitotukea maksettiin 434,9 miljoonaa euroa, lähes 80 % kaikista vammaistukimenoista. Eläkettä saavan hoitotukea sai vuoden 2021 lopussa 206 700 henkilöä.

Vammaistukia saavien osuus väestöstä vaihtelee jonkin verran alueellisen väestörakenteen mukaan. Eläkettä saavan hoitotukea saavien osuus 16 vuotta täyttäneestä väestöstä oli pienin Uudenmaan ja Ahvenanmaan (2,7 ja 3,1 %) maakunnissa. Suurin hoitotukea saavien väestöosuus (7,2 %) oli Kainuussa. Hoitotuen saajien osuus koko väestöstä oli 4,5 %.

Kelan vammaisetuustilasto 2022 (helda.helsinki.fi)

Eläkettä saavan hoitotukea saavien osuus 16 vuotta täyttäneestä väestöstä joulukuussa 2021. Kuvion sisältö on kuvattu tekstissä.

Kelan vammaisetuustilastoja sisältävät tuotteet

Tilastojulkaisut

Tilastotietokanta Kelasto

Yhteystiedot

Reeta Pösö, Siru Keskinen
tilastot@kela.fi