Tilasto koulumatkatuesta

Tuorein julkistus 15.12.2021:
Lukuvuonna 2020/2021 koulumatkatukea sai 42 000 henkilöä. Koulumatkatuen saajista 69 % opiskeli ammatillisissa oppilaitoksissa. Kelan opintoetuustilasto 2020/21
(helda.helsinki.fi)

Vuonna 2020 koulumatkatuen kustannukset olivat 34 miljoonaa euroa (−21 %). Kustannuksista 30 % aiheutui Matkahuollolle maksetuista korvauksista. (Kuvio.)

Rengaskuvio koulumatkatuen kustannuksista maksun vastaanottajan mukaan 2020. Kuvion sisältö kuvataan tekstissä.

 

Koulumatkatukitilastoja sisältävät tuotteet

Tilastojulkaisut

Tilastotietokanta Kelasto

Linkistä avautuu tietokannan dynaaminen raportti, jota käyttäjä voi muokata.
Kelaston raporttien käyttöohje.

Yhteystiedot

Terhi Rautesalo, Monica Korhonen
tilastot@kela.fi