Tilasto lapsilisästä

Tuorein julkistus 19.5.2021:
Kelan lapsiperhe-etuustilasto 2020 sisältää keskeiset tiedot Kelan maksamista vanhempainpäivärahoista, äitiysavustuksista, lapsilisistä, lastenhoidon tuista ja elatustuista.

Lapsilisää sai vuoden 2020 joulukuussa 538 210 perhettä. Näissä perheissä oli lapsia yhteensä 977 024, mikä on noin 18 % väestöstä. Lapsilisää saaneista perheistä 44 % oli yksilapsisia, vähintään neljä lasta oli 5 %:ssa perheistä. Kelan lapsiperhe-etuustilasto (helda.helsinki.fi).

Rengaskuvio lapsilisään oikeuttaneiden lasten lukumäärästä perheissä 31.12.2020.

Lapsilisätilastoja sisältävät tuotteet

Tilastojulkaisut

Tilastotietokanta Kelasto

Linkistä avautuu tietokannan dynaaminen raportti, jota käyttäjä voi muokata.
Kelaston raporttien käyttöohje.

Yhteystiedot

Siru Keskinen, Reeta Pösö
tilastot@kela.fi