Tilasto sairaanhoitokorvauksista

Tuorein julkistus 29.9.2021:
Vuonna 2020 Kela maksoi sairausvakuutuskorvauksia yhteensä 3 987,2 miljoonaa euroa. Menot kasvoivat edellisvuodesta 4,1 %. Sairaanhoitokorvausten osuus maksettujen korvausten yhteismäärästä oli 50 % ja sairauspäivärahojen 23 %.

Sairaanhoitokorvauksia Kela maksoi yhteensä 3 673 500 henkilölle. Korvauksia sai noin 66 % väestöstä.

Vuoden 2020 lopussa oli kroonisen verenpainetaudin perusteella erityiskorvaukseen oikeutettuja 70 henkilöä tuhannesta eli 7,0 % väestöstä. Vuonna 2005 oikeutettuja oli 96 tuhannesta. Diabeteksen vuoksi erityiskorvaukseen oikeutettuja oli vuoden 2020 lopussa tuhatta henkilöä kohti 66, vuonna 2005 oikeutettuja oli 33 tuhannesta. Kelan sairausvakuutustilasto 2020 (helda.helsinki.fi).

Viivakuvio yleisimpien erityiskorvaukseen oikeuttavien sairauksien väestöosuuksista. Kuvion sisältö on kuvattu tekstissä.

Sairaanhoitokorvaustilastoja sisältävät tuotteet

Tilastojulkaisut

Tilastotietokanta Kelasto

Linkistä avautuu tietokannan dynaaminen raportti, jota käyttäjä voi muokata.
Kelaston raporttien käyttöohje.

Yhteystiedot

Tuomas Sarparanta
Aino Wegelius
tilastot@kela.fi

Lue lisää