Tilasto sotilasavustuksesta

Tuorein julkistus 1.4.2021:
Vuonna 2020 sotilasavustuksen menot olivat yhteensä 16,3 miljoonaa euroa, mikä oli 5 % enemmän kuin edellisvuonna. Kelan sotilasavustustilasto 2019 (helda.helsinki.fi).

Sotilasavustusta sai 9 103 henkilöä. Sotilasavustuksen saajista noin 83 % suoritti varusmiespalvelusta. Saajista 9 % suoritti vapaaehtoista asepalvelusta ja 6 % siviilipalvelusta. Omaisten osuus saajista oli 3 %. (Kuvio.)

Pylväskuvio sotilasavustuksen saajista saajaryhmittäin.

Sotilasavustustilastoja sisältävät tuotteet

Tilastojulkaisut

Tilastotietokanta Kelasto

Linkistä avautuu tietokannan dynaaminen raportti, jota käyttäjä voi muokata.
Kelaston raporttien käyttöohje.

Yhteystiedot

Sami Tuori, Anna Koski
tilastot@kela.fi