Tilasto Suomen työttömyysturvasta

Tuorein julkistus 1.12.2021:
Ansiopäivärahan saajien määrä yli kaksinkertaistui vuoden takaisesta. Koko vuoden 2020 aikana ansiopäivärahaa sai yhteensä 455 800 työnhakijaa, mikä oli 86 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Työttömyyskassat maksoivat vuoden 2020 aikana lomautusajan ansiopäivärahaa 243 600 henkilölle. Määrä oli edellisvuoteen verrattuna yli viisinkertainen. Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2020 (helda.helsinki.fi)

Kuvion sisältö on kuvattu tekstissä.

Työttömyysturvatilastoja sisältävät tuotteet

Tilastojulkaisut

Tilastotietokanta Kelasto

Linkistä avautuu tietokannan dynaaminen raportti, jota käyttäjä voi muokata.
Kelaston raporttien käyttöohje.

Yhteystiedot

Markus Latva-Hirvelä
Margit Tepponen
tilastot@kela.fi

Lue lisää