Tilasto työterveyshuollosta

Tuorein julkistus 21.6.2021:

Vuonna 2019 työnantajan järjestämän työterveyshuollon piirissä oli 1 936 900 työntekijää, mikä oli 1,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Työterveyshuollon piirissä oli 87,3 % palkansaajista. Kattavuus on ollut reilusti yli 85 % yhtäjaksoisesti vuodesta 2007 lähtien.

Lääkärikeskukset ovat selvästi merkittävin työterveyspalvelujen tuottaja. Vuonna 2019 ne tarjosivat työterveyshuoltopalvelut 1,7 miljoonalle henkilölle eli 85 %:lle työterveyshuollon piiriin kuuluvista. Terveyskeskukset tarjosivat palvelut 115 000 henkilölle. Työnantajien omilta ja/tai heidän yhdessä muiden työnantajien kanssa omistamiltaan työterveysasemilta pääasialliset palvelut sai 154 000 henkilöä.  Kelan työterveyshuoltotilasto 2019 (helda.helsinki.fi).

Vaakapylväskuvio työterveyshuollon piiriin kuuluvista henkilöistä palvelujen pääasiallisen tuottajan mukaan. Kuvion sisältö on kuvattu tekstissä.

Työterveyshuoltotilastoja sisältävät tuotteet

Tilastojulkaisut

Tilastotietokanta Kelasto

Linkistä avautuu tietokannan dynaaminen raportti, jota käyttäjä voi muokata.
Kelaston raporttien käyttöohje.

Yhteystiedot

Tuomas Sarparanta, Päivi Rastas
tilastot@kela.fi