Tilasto vanhempainpäivärahoista

Tuorein julkistus 19.5.2021:
Kelan lapsiperhe-etuustilasto 2020 sisältää keskeiset tiedot Kelan maksamista vanhempainpäivärahoista, äitiysavustuksista, lapsilisistä, lastenhoidon tuista ja elatustuista.

Vuoden 2020 aikana vanhempainpäivärahoja sai 79 666 äitiä ja 58 170 isää. Sekä isien että äitien määrä väheni edellisvuodesta. Vanhempainpäivärahapäivistä 89 % korvattiin äideille. Isille korvattujen päivien osuus oli sama kuin edellisenä vuonna, 10,8 %. Kelan lapsiperhe-etuustilasto (helda.helsinki.fi).

Pylväskuvio äideille ja isille korvatuista vanhempainpäivärahapäivistä 2006-2020.

Vanhempainpäivärahatilastoja sisältävät tuotteet

Tilastojulkaisut

Tilastotietokanta Kelasto

Linkistä avautuu tietokannan dynaaminen raportti, jota käyttäjä voi muokata.
Kelaston raporttien käyttöohje.

Yhteystiedot

Siru Keskinen, Reeta Pösö
tilastot@kela.fi

Lue lisää