Tilasto vanhempainpäivärahoista

Tuorein julkistus 5.5.2022:
Kelan lapsiperhe-etuustilasto 2021 sisältää keskeiset tiedot Kelan maksamista vanhempainpäivärahoista, äitiysavustuksista, lapsilisistä, lastenhoidon tuista ja elatustuista.

Vuoden 2021 aikana vanhempainpäivärahoja sai 82 686 äitiä ja 60 710 isää. Sekä isien että äitien määrä kasvoi edellisvuodesta. Vanhempainpäivärahapäivistä 89 % korvattiin äideille. Isille korvattujen päivien osuus kasvoi 10,8 %:sta 11,1 %:iin. Kelan lapsiperhe-etuustilasto (helda.helsinki.fi).

Pylväskuvio äideille ja isille korvatuista vanhempainpäivärahapäivistä 2010–2021.

Vanhempainpäivärahatilastoja sisältävät tuotteet

Tilastojulkaisut

Tilastotietokanta Kelasto

Linkistä avautuu tietokannan dynaaminen raportti, jota käyttäjä voi muokata.
Kelaston raporttien käyttöohje.

Yhteystiedot

Siru Keskinen, Reeta Pösö
tilastot@kela.fi

Lue lisää