Tilasto yleisestä asumistuesta

Tuorein julkistus 21.12.2021
Vuonna 2020 yleistä asumistukea maksettiin kaikkiaan 1 567 miljoonaa euroa. Menot kasvoivat edellisvuodesta 4,8 %. Vuoden 2020 joulukuussa yleistä asumistukea sai 402 559 ruokakuntaa, kasvua edellisestä vuodesta oli 6 %. Kelan asumistukitilasto 2020 (helda.helsinki.fi)

Yleistä asumistukea joulukuussa 2020 saaneisiin ruokakuntiin kuului 15,5 % alle 65-vuotiaasta väestöstä. Tuen saaminen oli yleisintä suurissa kaupungeissa, etenkin yliopistokaupungeissa, joissa opiskelijoita on paljon. Esimerkiksi Turussa, Joensuussa, Tampereella ja Jyväskylässä joka neljäs alle 65-vuotias kuntalainen sai yleistä asumistukea. Saajien väestöosuus oli Manner-Suomessa pienin Luhangassa, vain 2,5 %. (Kuvio.)

Karttakuvio yleistä asumistukea saavissa ruokakunnissa asuvien osuudesta Manner-Suomen kuntien alle 65 vuotiaasta väestöstä joulukuussa 2020. Kuvion sisältö on kuvattu tekstissä.

Yleisen asumistuen tilastoja sisältävät tuotteet

Tilastojulkaisut

Tilastotietokanta Kelasto

Linkistä avautuu tietokannan dynaaminen raportti, jota käyttäjä voi muokata.
Kelaston raporttien käyttöohje.

Yhteystiedot

Sami Tuori
Anna Koski
tilastot@kela.fi

Lue lisää