Tilasto yleisestä asumistuesta

Tuorein julkistus 29.4.2022:

Vuoden 2021 joulukuussa yleistä asumistukea sai 391 611 ruokakuntaa, mikä oli 2,7 % vähemmän kuin edellisvuonna. Suhteellisesti eniten väheni lapsettomien parien (–9,8 %) ja kahden huoltajan lapsiperheiden määrä (–8,9 %).

Valtaosa yleisen asumistukea joulukuussa 2021 saaneista ruokakunnista oli joko opiskelijaruokakuntia (42 %) tai työttömiä (35 %). Työssä olevia ruokakuntia oli vajaa kuudennes. Ruokakuntatyypeistä yleisin oli yksin asuvat (71 %). Seuraavaksi eniten (21 %) oli lapsiperheitä. Kelan asumistukitilasto 2021 (helda.helsinki.fi)

Rengaskuvio yleisen asumistuen saajaruokakunnista ruokakuntatyypeittäin joulukuussa. Kuvion sisältö on kuvattu tekstissä.

Yleisen asumistuen tilastoja sisältävät tuotteet

Tilastojulkaisut

Tilastotietokanta Kelasto

Linkistä avautuu tietokannan dynaaminen raportti, jota käyttäjä voi muokata.
Kelaston raporttien käyttöohje.

Yhteystiedot

Markus Latva-Hirvelä
Margit Tepponen
tilastot@kela.fi

Lue lisää