Tilasto elatustuesta

Tuorein julkistus 7.5.2020:
Kelan lapsiperhe-etuustilasto 2019 sisältää keskeiset tiedot Kelan maksamista vanhempainpäivärahoista, äitiysavustuksista, lapsilisistä, lastenhoidon tuista ja elatustuista.

Elatustukea sai vuoden 2019 lopussa 103 764 lasta ja 71 303 perhettä. Elatustukea saaneiden lasten osuus 0–17-vuotiaasta väestöstä oli 9,9 %. Maakunnittain tarkasteltuna elatustukea saaneiden lasten osuus vaihteli välillä 5,2–12,2 %. Kelan lapsiperhe-etuustilasto (helda.helsinki.fi).

Palkkikuvio elatustukea saaneiden lasten osuudesta 0–17-vuotiaista maakunnittain 31.12.2019.

Elatustukitilastoja sisältävät tuotteet

Tilastojulkaisut

Tilastotietokanta Kelasto

Linkistä avautuu tietokannan dynaaminen raportti, jota käyttäjä voi muokata.
Kelaston raporttien käyttöohje.

Yhteystiedot

Siru Keskinen, Reeta Pösö
tilastot@kela.fi