Tilasto Kelan työttömyysturvasta

Tuorein julkistus 30.11.2020:
Työttömyyskassat ja Kela maksoivat vuonna 2019 työttömyysturvaa yhteensä 3 591 miljoonaa euroa. Työttömyyskassojen osuus tästä oli 1 721 miljoonaa euroa ja Kelan 1 870 miljoonaa euroa. Maksettujen etuuksien määrä oli 7,8 % pienempi kuin vuonna 2018. Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2019 (helda.helsinki.fi)

Vuoden 2019 lopussa työttömyysetuuksien saajia oli yhteensä 329 900 henkilöä, mikä oli 10 % Suomen 17–64-vuotiaasta väestöstä. Osuus vaihteli kunnittain 3,4:stä 19,4 prosenttiin. Etuuksien saaminen oli yleisintä Itä-Suomessa. (Kuvio.)

Karttakuvio työttömyysturvaa saaneiden osuuksista kunnan 17–64-vuotiaasta väestöstä 31.12.2019.

Työttömyysturvatilastoja sisältävät tuotteet

Tilastojulkaisut

Tilastotietokanta Kelasto

Linkistä avautuu tietokannan dynaaminen raportti, jota käyttäjä voi muokata.
Kelaston raporttien käyttöohje.

Yhteystiedot

Sami Tuori
Anna Koski
tilastot@kela.fi