Tilasto Kelan vammaisetuuksista

Tuorein julkistus 6.3.2020:
Kela maksoi vammaistukia vuonna 2019 yhteensä 551,4 miljoonaa euroa. Kymmenessä vuodessa vammaistukimenot ovat reaalisesti kasvaneet 16 %. Vammaistukiin kuuluvat alle 16-vuotiaan vammaistuki, 16 vuotta täyttäneen vammaistuki ja eläkettä saavan hoitotuki. Niiden tarkoitus on tukea vammaisia ja pitkäaikaisesti sairaita henkilöitä. Kelan vammaisetuustilasto 2019 (helda.helsinki.fi).

Maksetut vammaistuet 2005–2019.

Kelan vammaisetuustilastoja sisältävät tuotteet

Tilastojulkaisut

Tilastotietokanta Kelasto

Yhteystiedot

Reeta Pösö, Siru Keskinen
tilastot@kela.fi