Tilasto opintotuesta

Tuorein julkistus 13.1.2021:
Vuonna 2019 opintotukimenot olivat yhteensä 500,6 miljoonaa euroa, mikä oli 6 % enemmän kuin edellisvuonna. Opintorahaa maksettiin 412 miljoonaa euroa (+0,9 %), asumislisää 13,5 miljoonaa euroa (+46 %) ja korkoavustusta 57 400 euroa (+6,2 %). Opintolainan takausvastuita maksettiin pankeille 19,5 miljoonaa euroa (+18 %). Korkeakouluopiskelijoiden ruokailua tuettiin 30,1 miljoonalla eurolla (−0,6 %). Kelan opintoetuustilasto 2019/20 (helda.helsinki.fi)

Lukuvuonna 2019/2020 opintotukea sai kaikkiaan 281 349 henkilöä, mikä oli 2,8 % enemmän kuin edellisenä lukuvuonna. Opintolainan myönteisen valtiontakauspäätöksen sai 222 200 henkilöä. (Kuvio.)

Pylväskuvio opintotuen saajista ja viivakuvio opintolainan valtiontakauksesta lukuvuosina 2005/2006-2019/2020.
 

Opintotukitilastoja sisältävät tuotteet

Tilastojulkaisut

Tilastotietokanta Kelasto

Linkistä avautuu tietokannan dynaaminen raportti, jota käyttäjä voi muokata.
Kelaston raporttien käyttöohje.

Yhteystiedot

Terhi Rautesalo, Monica Korhonen
tilastot@kela.fi

Ilpo Lahtinen
etunimi.sukunimi@kela.fi