Tilasto sairauspäivärahoista

Tuorein julkistus 2.7.2020: Sairauspäivärahakausia alkoi vuoden 2019 aikana yhteensä 308 500. Niistä suurin osa (27 %) alkoi tuki- ja liikuntaelinten sairauksien perusteella. Toiseksi yleisin syy sairauspäivärahakauden alkamiselle olivat mielenterveyden häiriöt, joiden perusteella alkoi 25 % kausista.

Mielenterveyden häiriöiden perusteella alkaneiden kausien määrä kasvoi edellisvuodesta peräti 16 %. Alle 35-vuotiaiden ikäryhmässä 39 % kausista oli mielenterveysperusteisia, kun taas 55–67-vuotiaiden ikäryhmässä suurin osa (36 %) kausista alkoi tuki- ja liikuntaelinten sairauksien perusteella. Kelan sairausvakuutustilasto 2019 (helda.helsinki.fi).

Pylväskuvio alkaneista sairauspäivärahakausista sairauspääryhmittäin ja ikäryhmittäin vuonna 2019.

Sairauspäivärahatilastoja sisältävät tuotteet

Tilastojulkaisut

Tilastotietokanta Kelasto

Linkistä avautuu tietokannan dynaaminen raportti, jota käyttäjä voi muokata.
Kelaston raporttien käyttöohje.

Yhteystiedot

Siru Keskinen, Reeta Pösö
tilastot@kela.fi