Kelan väestötilasto

Tuottaja: Kela

Kelan väestötilastoja sisältävät tuotteet

Tilastojulkaisut

Kuvaus

Kelan väestötietoja käytetään Kelan etuusjärjestelmistä tuotettavien tilastojen aputietona, esimerkiksi laskettaessa etuuden saajien väestöosuuksia.

Tietosisältö

Kelan väestötiedot kuvaavat vuoden viimeisenä päivänä Suomessa vakituisesti asuvaa väestöä. Väestöön kuuluvat ne Suomen kansalaiset ja ulkomaalaiset, jotka vuoden viimeisenä päivänä asuivat vakituisesti Suomessa, vaikka olisivatkin tilapäisesti ulkomailla.

Käytetyt luokitukset

Tilastoissa väestö luokitellaan iän, sukupuolen, asuinkunnan ja yleisten kuntapohjaisten alueluokitusten mukaan (kuten esim. maakunta ja sairaanhoitopiiri).

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Väestötiedot perustuvat Kelan henkilöpohjaiseen tietokantaan, johon saadaan väestön muutostiedot Väestörekisterikeskuksesta.

Päivitystiheys

Tilasto julkaistaan vuosittain. Väestötilaston tilastointiajankohta on vuoden viimeinen päivä.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Käytettäessä Kelan väestötietoja aputietoina ne päivitetään Väestörekisterikeskuksesta saatavilla tiedoilla useammin, esimerkiksi jokaisen kuukauden lopussa.

Aikasarja

Vuodesta 2004 alkaen Kelan tilastoissaan käyttämä väestö on ollut käsitteellisesti sama kuin Tilastokeskuksen maassa asuva väestö.

Asiasanat

Tilastot, väestötilastot, väestö.

Laatuseloste

Laatuseloste: Kelan väestötilasto

Yhteystiedot

Jani Miettinen
020 634 1850
tilastot (at) kela.fi