Tilasto maahanmuuttajien erityistuesta

Tämä tilasto on lakkautettu. Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tuottaja: Kela

Maahanmuuttajien erityistuen tilastoja sisältävät tuotteet

Tilastojulkaisut

Tilastotietokanta Kelasto

Linkistä avautuu tietokannan dynaaminen raportti, jota käyttäjä voi muokata.
Kelaston raporttien käyttöohje.

Kuvaus

Maahanmuuttajan erityistuen tarkoituksena oli turvata pitkäaikaisesti Suomeen muuttaneen henkilön toimeentulo vanhuuden ja työkyvyttömyyden ajalta. Maahanmuuttajan erityistuen saajat siirtyivät takuueläkkeen saajiksi 1.3.2011.

Tietosisältö

Tilastointiajankohtana tukea saaneet henkilöt ja tuen suuruus sekä tilastointiajanjakson aikana maksettujen tukien rahamäärä.

Käytetyt luokitukset

Tuen laji, tuen rakenne ja kansalaisuus.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilasto tehtiin henkilöpohjaisesta maahanmuuttajien erityistuen tilastointitiedostosta, joka muodostettiin maahanmuuttajien erityistuen käsittelyjärjestelmästä syntyvästä etuustieto-kannasta.

Aikasarja

Maahanmuuttajan erityistuen saajia tilastoitiin vuodet 2003-2011.

Asiasanat

sosiaaliturva, maahanmuuttajat, toimeentuloturva

Laatuseloste

Laatuseloste: Tilasto maahanmuuttajien erityistuesta

Yhteystiedot

Reeta Pösö
020 634 1358
tilastot (at) kela.fi