Tilasto sotilasavustuksesta

Tuottaja: Kela

Tuorein julkistus 21.5.2018:

Vuonna 2017 sotilasavustusta sai 8 938 kotitaloutta. Edellisvuoteen verrattuna saajien lukumäärä laski 2,8 % (254 kotitaloutta). Kuukausitasolla sotilasavustusta sai 4 115 kotitaloutta (keskiarvo helmi–joulukuun saajien lukumäärästä). Saajien määrä säilyi lähes samana vuoden 2016 helmi–joulukuun keskiarvoon (4 184) verrattuna. Avustuksen piirissä oli kaikkiaan 10 380 henkilöä.

Sotilasavustuksen saajista noin 88 % oli varusmiehiä. Siviilipalvelusmiesten osuus saajista oli 8 % ja omaisten osuus oli 5 %. Kelan sotilasavustustilasto 2017 (pdf)

Sotilasavustustilastoja sisältävät tuotteet

Tilastojulkaisut

Tilastotietokanta Kelasto

Linkistä avautuu tietokannan dynaaminen raportti, jota käyttäjä voi muokata.
Kelaston raporttien käyttöohje.

Kuvaus

Sotilasavustuksen tarkoituksena on turvata asevelvollisen tai vapaaehtoista asepalvelusta suorittavan naisen sekä hänen omaistensa toimeentulo ase- tai siviilipalveluksen aikana. Tilasto sotilasavustuksesta kuvaa Kelan maksamia sotilasavustuksia. Se tarjoaa eri näkökulmista tilastoja sotilasavustuksen saajista ja tuen piirissä olevista sekä maksetuista avustuksista.
Lue koko kuvaus.

Laatuseloste

Laatuseloste: Tilasto sotilasavustuksesta

Yhteystiedot

Sami Tuori
020 634 1887
tilastot (at) kela.fi