Kuukausitilityksen maksaminen apteekkarin vaihtuessa

Luopuvan apteekkarin viimeinen kuukausitilitys
Uuden apteekkarin ensimmäinen kuukausitilitys
Ennakkomaksu ja apteekkarin vaihdokset
Ennakon maksaminen perustettavalle apteekille

Kun apteekkari vaihtuu, on luopuvan apteekkarin antama sitoumus suorakorvausmenettelyyn liittymisestä voimassa siihen saakka, kunnes uusi apteekkari ottaa apteekin haltuunsa. Luopuva apteekkari ilmoittaa luopumisesta Kelalle muutosilmoituslomakkeella vähintään 3 viikkoa ennen apteekista luopumistaan.

Uusi apteekkari antaa sitoumuksen tai ilmoittaa Kelalle vaihtavansa apteekkia (ks. kohta 2.1.1). Sitoumus tai muutosilmoitus toimitetaan Kelaan vähintään 3 viikkoa ennen apteekin haltuun ottamista.

Lisätietoa apteekkarin ja Kelan välisistä sopimuksista.

Luopuvan apteekkarin viimeinen kuukausitilitys

Kun apteekkari vaihtuu, maksetaan luopuvalle apteekkarille korvaukset ja apteekkipalkkiot kertyneiden ostojen perusteella viimeiseltä kuukaudelta luopumispäivään saakka.  Viimeisessä kuukausitilityksessä tilityksen alkupäivä on kuukauden 1. päivä ja loppupäivä on apteekista luopumispäivä.

Kuukausitilitys lähetetään Kelan lääkeosto- ja tilitystietojen vastaanottopalveluun

  1. luopumispäivänä sen jälkeen, kun viimeinen osto on kuitattu Kelaan tai
  2. viimeistään luopumispäivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä.

Apteekki voi korjata sähköisen kuukausitilityksen tietoja Kelan lääkeosto- ja tilitystietojen vastaanottopalveluun lähettämisen jälkeen seuraavan vuorokauden puolelle kello 01.00 saakka.

Kela lähettää viimeisen tilitysyhteenvedon ja mahdolliset muut asiakirjat luopuvan apteekkarin kotiosoitteeseen.

Uuden apteekkarin ensimmäinen kuukausitilitys

Uusi apteekkari tekee kuukausitilityksen ensimmäiseltä kuukaudelta siltä ajalta, jonka apteekki on ollut hänen hallussaan. Uuden apteekkarin ensimmäisen kuukausitilityksen alkupäivä on apteekin haltuunottopäivä ja loppupäivä on kuukauden viimeinen päivä.

Esimerkki. Apteekkari vaihtuu kesken kalenterikuukauden

Apteekin kauppapäivä on 20.3.2021, jolloin uusi apteekkari ottaa apteekin haltuunsa.

  • Luopuva apteekkari tekee kuukausitilityksen ajalta 1. - 19.3.2021 ja lähettää sen sähköisesti Kelan lääkeosto- ja tilitystietojen vastaanottopalveluun, kun viimeinen osto on 19.3.2021 kuitattu Kelaan. Kuukausitilitys on kuitenkin lähetettävä viimeistään huhtikuun ensimmäisenä arkipäivänä v. 2021.
  • Uusi apteekkari tekee kuukausitilityksen ajalta 20. - 31.3.2021 ja lähettää sen sähköisesti Kelan lääkeosto- ja tilitystietojen vastaanottopalveluun viimeistään huhtikuun ensimmäisenä arkipäivänä v. 2021.

Ennakkomaksu ja apteekkarin vaihdokset

Jos uusi apteekkari ottaa apteekin haltuunsa kuukauden 1. – 12. päivänä, maksetaan koko ennakko uudelle apteekkarille.

Jos uusi apteekkari ottaa apteekin haltuunsa kuukauden 13. – kuukauden viimeisen päivän välisenä aikana, maksetaan

  1. ennakko luopuvalle apteekkarille tai
  2. puolet ennakosta luopuvalle apteekkarille kuukausitilityksen maksupäivänä ja toinen puoli ennakosta uudelle apteekkarille apteekin haltuunottopäivänä. Tämä edellyttää, että luopuva apteekkari hyväksyy menettelyn ja ilmoittaa siitä hyvissä ajoin kirjallisesti Kelan toimistoon.

Luopuva apteekkari voi myös ilmoittaa, ettei ota vastaan omaa osuuttaan ennakkomaksusta. Ilmoitus tehdään hyvissä ajoin ennen tilityksen maksua kirjallisesti Kelan toimistoon.

Jos ennakkoa on maksettu luopuneelle apteekkarille liikaa, toimisto lähettää hänelle laskun palautettavasta summasta. Apteekkaria pyydetään palauttamaan liikaa maksettu ennakko Kelalle kahden viikon kuluessa.

Ennakko ensimmäiseltä täydeltä kuukaudelta, jonka apteekki on uuden apteekkarin hallussa, lasketaan vanhan ja uuden apteekkarin edelliseltä kuukaudelta tilittämien korvausten yhteismäärästä. Tammikuussa ei makseta ennakkoa joulukuun kuukausitilityksessä olleista lisäkorvauksista.

Ennakon maksaminen perustettavalle apteekille tai perustettavalle sivuapteekille

Perustettavalle apteekille tai sivuapteekille ei makseta ensimmäiseltä aukiolokuukaudelta tai sen osalta ennakkomaksua, koska se voidaan laskea vain edellisen kuukauden korvaustietojen perusteella.

 

15.3.2021 (Apteekkien SV-ohjeet kohta 14.1)