Kuukausitilityksen maksaminen apteekkarin vaihtuessa

Luopuvan apteekkarin tilitys
Ennakkomaksu
Perustettava apteekki

Kun apteekkari vaihtuu, on entisen apteekkarin antama sitoumus suorakorvausmenettelyyn liittymisestä voimassa siihen saakka, kunnes uusi apteekkari ottaa apteekin haltuunsa. Uusi apteekkari tekee uuden sitoumuksen.

Luopuvan apteekkarin tilitys

Kun apteekkari vaihtuu, maksetaan luopuvalle apteekkarille korvaukset ja apteekin palkkiot tilityksen perusteella apteekin luovuttamiseen saakka. Vireillä olevista korjausesityksistä ja mahdollisista myöhemmin tehtävistä korjauksista vastaa se apteekkari, jonka sopimusaikana virhe on tapahtunut.

Luopuva apteekkari tekee tilityksen (mukaan lukien kirjallinen SV 50 atk-tilitysyhteenvetolomake) luopumispäivää seuraavan kuukauden ensimmäiseen arkipäivään kello 12 mennessä. Suoritukset maksetaan välittömästi mahdollisten virheiden oikaisemisen ja tilityksen hyväksymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään sopimuksen edellyttämänä päivänä.

Jos ennakkoa on maksettu liikaa, palvelupiste laatii apteekkarille laskelman palautettavasta summasta. Takaisinmaksu tapahtuu kahden viikon kuluessa. Vastaavaa menettelyä noudatetaan, jos apteekki tai sivuapteekki lopetetaan. Apteekkari voi myös luopua ennakkomaksusta ilmoittamalla siitä hyvissä ajoin ennen tilityksen maksua kirjallisesti Kelan palvelupisteeseen.

Ennakkomaksu

Jos apteekkari vaihtuu kesken kalenterikuukauden ja apteekki on apteekkiluvasta luopuvan hallussa vielä tilityksen maksupäivänä, voidaan ennakko maksaa joko kokonaan hänelle tai puolet hänelle tilityksen maksupäivänä ja toinen puoli uudelle apteekkarille apteekin haltuunottopäivänä. Jälkimmäinen menettely edellyttää, että apteekkiluvasta luopuva hyväksyy menettelyn ja ilmoittaa siitä kirjallisesti Kelan palvelupisteeseen.

Mikäli uusi apteekkari on ottanut apteekin haltuunsa ennen tilityksen maksupäivää tai tilityksen maksupäivänä, maksetaan ennakko kokonaan uudelle apteekkarille. Ennakkomaksu maksetaan sopimuksen mukaisesti kuukauden 12. päivänä.

Ennakkomaksu ensimmäiseltä täydeltä kuukaudelta, jonka apteekki on uuden apteekkarin hallussa, lasketaan vanhan ja uuden apteekkarin edelliseltä kuukaudelta tilittämien korvausten yhteismäärästä.

Perustettava apteekki

Perustettavalle apteekille tai sivuapteekille ei makseta ensimmäiseltä aukiolokuukaudelta tai sen osalta ennakkomaksua, koska se voidaan laskea vain edellisen kuukauden korvaustietojen perusteella.

 

1.1.2017 (Apteekkien SV-ohjeet kohta 14.1)