Erimielisyysasian ratkaiseminen

Apteekin ja Kelan palvelupisteen välinen erimielisyys sopimuksen noudattamisesta ratkaistaan Kelan Etuuspalveluiden lakiyksikön ja Suomen Apteekkariliiton, Helsingin Yliopiston Apteekin tai Itä-Suomen yliopiston apteekin välisessä neuvottelussa.

Jos apteekki on antanut oman selvityksensä Kelan palvelupisteen tekemään korjausesitykseen, eikä palvelupiste voi hyväksyä apteekin antamaa selvitystä, palvelupiste ilmoittaa asiasta apteekille. Jos apteekki ja Kelan palvelupiste eivät pääse neuvotteluissaan yksimielisyyteen, asia voidaan antaa käsiteltäväksi erimielisyysasiana.

Palvelupiste ilmoittaa erimielisyysasian Kelan Etuuspalveluiden lakiyksikölle. Kelan Etuuspalveluiden lakiyksikön ja apteekkien edustajat käsittelevät erimielisyysasiat säädösten ja ohjeiden perusteella, mutta yksittäistapauksina kohtuullisuusharkintaa käyttäen. Ratkaisut eivät ole linjauksia uusista tulkinnoista. Neuvottelujen kohteena oleva osto voidaan hylätä tai hyväksyä. Summaa voidaan myös kohtuullistaa edellyttäen, että apteekki ei siirrä summaa asiakkaan maksettavaksi. Kohtuullistettu summa voidaan vähentää apteekin kuukausitilityksestä.

Kelan Etuuspalveluiden lakiyksikkö ilmoittaa neuvottelun tuloksesta Kelan palvelupisteeseen. Palvelupiste hoitaa asian neuvottelun tuloksen mukaisesti. Suomen Apteekkariliitto ilmoittaa neuvottelun tuloksesta yksityiselle apteekille.

Jos apteekkien edustajien ja Kelan Etuuspalveluiden lakiyksikön edustajien välisissä neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, voidaan suorakorvausmenettelyn soveltamisesta aiheutuvat erimielisyydet käsitellä hallintoriitana hallinto-oikeudessa.

Seuraamusmaksun ratkaiseminen

Kelan palvelupisteen esittämästä apteekilta perittävästä seuraamusmaksusta päätetään Kelan Etuuspalveluiden lakiyksikön ja Suomen Apteekkariliiton, Helsingin Yliopiston Apteekin tai Itä-Suomen yliopiston apteekin välisessä neuvottelussa.

Apteekilla on mahdollisuus antaa määräaikaan mennessä vastineensa seuraamusmaksun perimisestä Kelan palvelupisteelle.

Palvelupiste ilmoittaa seuraamusmaksua koskevan asian Kelan Etuuspalveluiden lakiyksikköön. Kelan Etuuspalveluiden lakiyksikön ja apteekkien edustajat päättävät seuraamusmaksun perimisestä ja sen suuruudesta.

Kelan Etuuspalveluiden lakiyksikkö ilmoittaa neuvottelun tuloksesta Kelan palvelupisteeseen. Palvelupiste hoitaa asian neuvottelun tuloksen mukaisesti. Suomen Apteekkariliitto ilmoittaa neuvottelun tuloksesta yksityiselle apteekille.

Jos apteekkien edustajien ja Kelan edustajien välisissä neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, suorakorvausmenettelyn soveltamisesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan hallintoriitana hallinto-oikeudessa.

 

1.1.2016 (Apteekkien SV-ohjeet kohta 16)