Lomakkeiden ja muun materiaalin tilaaminen

Kela vahvistaa sairausvakuutuslomakkeet (SVL 1 luku 3 § 1 mom.). Kela voi hyväksyä myös muita lomakkeita käytettäväksi sairausvakuutuslomakkeina.

Kelan lomakevarastosta saa mm. hakemuslomakkeita (SV 178, SV 178r), lääkemääräyslomakkeita, pinkkojen ala- ja yläpahveja sekä esitteitä.

Apteekki voi tilata tarvittavan materiaalin osoitteesta:

Kansaneläkelaitoksen lomakevarasto
PL 80
00056 KELA
puhelin 020 63 47703 klo 12 - 14
sähköposti: lomakevarasto@kela.fi

Tilattavien lomakemäärien tulee vastata vain noin kolmen kuukauden tarvetta.

Kela on suurelta osin luopunut vastauslähetyskuorien ja -tunnusten käytöstä. Jos lääkeoston suorakorvaus ei jostain syystä onnistu, apteekki voi antaa asiakkaalle vastauslähetyskuoren suorakorvauksen hakemista varten. Apteekki voi pyytää Kelan palvelupisteestä vastauskuoria. Kuoret on tarkoitettu ainoastaan suorakorvauksen hakemiseen, ei muuhun Kelaan lähetettävään postiin.

1.6.2015 (Apteekkien SV-ohjeet kohta 18)