Kuukausitilityksen maksaminen Kelan toimistosta

Sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset maksetaan apteekille kerran kuukaudessa.

Maksettava summa koostuu kahdesta osasta:

  1. ennakkomaksusta eli ennakosta, joka on 80 prosenttia edellisen kuukauden ostoilta lasketusta korvaussummasta ja
  2. ostoilta lasketun korvaussumman ja edellisessä kuussa maksetun ennakon erotuksesta.

Joskus erotus on negatiivinen eli ennakkoa on maksettu enemmän kuin mikä on ostoilta laskettu korvaussumma. Jos ennakkoa on maksettu enemmän, erotus vähennetään seuraavasta ennakosta. Jos ennakon liikasuoritus ei tule seuraavien kahden kuukauden kuukausitilityksissä vähennetyksi, toimisto lähettää apteekille laskun palautettavasta summasta. Apteekkaria pyydetään maksamaan liikaa maksettu ennakko Kelalle kahden viikon kuluessa. Vastaavasti menetellään, jos apteekin tai sivuapteekin toiminta lopetetaan.

Tammikuussa ei makseta ennakkoa joulukuun kuukausitilityksessä olleista lisäkorvauksista.

Kuukausitilityksen maksun yhteydessä maksetaan myös lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkioiden korvaukset ja apteekkipalkkio suorakorvausmenettelyn täytäntöönpanon aiheuttamasta lisätyöstä. Samassa yhteydessä maksetaan apteekkipalkkio myös työpaikkakassoilta tilitettyjen lääkekorvausten käsittelystä.

Kuukausitilityksen perusteella lisää maksettava määrä, uusi ennakkomaksu ja apteekkipalkkio maksetaan yhtenä suorituksena. Lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkioiden korvaukset maksetaan erillisenä suorituksena.

Maksut ja palkkiot ovat apteekin tilillä viimeistään tilityskuukautta seuraavan kuukauden 12. päivänä tai, jos se on pyhäpäivä tai arkilauantai, sitä seuraavana pankin aukiolopäivänä.

Apteekki voi itse hakea kuukausitilityksen yhteenvetotiedot sähköisesti Kelan palautepalvelusta (ks. Kelan palautetietojen kyselypalvelu).

Yksittäisen kuukauden osalta ennakosta luopumista tai osittaista luopumista tulee pyytää kirjallisesti ja pyyntö tulee perustella. Kela voi hyväksyä yksittäisen kuukauden osalta ennakosta luopumisen tai osittaisen luopumisen ainoastaan erityisestä perustellusta syystä.

Jos on ilmennyt perusteltu syy epäillä väärinkäytöksiä, suorakorvausmenettely, tilitysten maksaminen, ennakkomaksun maksaminen tai kyselypalvelu voidaan keskeyttää asian selvittämisen ajaksi ja kunnes Kela on saanut riittävän selvityksen epäillyistä väärinkäytöksistä.

 

1.7.2021 (Apteekkien SV-ohjeet kohta 14)