Kuukausitilityksen maksaminen Kelan palvelupisteestä

Sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset maksetaan apteekille kerran kuukaudessa.
 
Maksettava summa koostuu kahdesta erästä. Ensimmäinen erä maksetaan ennakkomaksuna. Sen määrä on 80 prosenttia edellisen kuukauden korvaussummasta. Toinen erä maksetaan tilityksen perusteella.

Jos ennakkoa on maksettu enemmän kuin apteekille jää tilityksen perusteella maksettavaa, vähennetään erotus seuraavasta ennakkomaksusta. Jos ennakkomaksun liikasuoritus ei tule kahden kuukauden tilityksissä vähennetyksi, apteekki maksaa erotuksen takaisin Kelalle palvelupisteen ilmoittamaan ajankohtaan mennessä.

Joulukuun tilityksen maksamisen yhteydessä tammikuussa ei makseta ennakkomaksua lisäkorvauksista.

Kuukausitilityksen maksun yhteydessä maksetaan myös lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkioiden korvaukset ja apteekkipalkkio suorakorvausmenettelyn täytäntöönpanon aiheuttamasta lisätyöstä. Samassa yhteydessä maksetaan apteekkipalkkio myös työpaikkakassoilta tilitettyjen lääkekorvausten käsittelystä.

Kuukausitilityksen perusteella lisää maksettava määrä, uusi ennakkomaksu ja apteekkipalkkio maksetaan yhtenä suorituksena. Lääkärin- ja hammaslääkärin-palkkiokorvaukset maksetaan erillisenä suorituksena.

Maksut ja palkkiot ovat apteekin tilillä viimeistään tilityskuukautta seuraavan kuukauden 12. päivänä tai, jos se on pyhäpäivä tai arkilauantai, sitä seuraavana pankin aukiolopäivänä.

Kela lähettää apteekille postitse kuukausitilitystä koskevan yhteenvedon tilityksen maksamisen yhteydessä.

Yksittäisen kuukauden osalta ennakkomaksusta luopumista tai osittaista luopumista tulee pyytää kirjallisesti ja pyyntö tulee perustella. Kela voi hyväksyä yksittäisen kuukauden osalta ennakkomaksusta luopumisen tai osittaisen luopumisen ainoastaan erityisestä perustellusta syystä.

Jos on ilmennyt perusteltu syy epäillä väärinkäytöksiä, suorakorvausmenettely, tilitysten maksaminen, ennakkomaksun maksaminen tai kyselypalvelu voidaan keskeyttää asian selvittämisen ajaksi ja kunnes Kela on saanut riittävän selvityksen epäillyistä väärinkäytöksistä.

 

1.1.2017 (Apteekkien SV-ohjeet kohta 14)