Tilitysmenettely

Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy silloin, kun lääkkeet luovutetaan asiakkaille sairausvakuutuslain mukaisella korvauksella vähennettyyn hintaan (ks. Apteekkitiedote 32/2019, esimerkit 1-3).

Kun lääkkeet toimitetaan asiakkaalle korvattuna, lääkeoston tiedot välittyvät samanaikaisesti Kelan lääkeosto- ja tilitystietojen vastaanottopalveluun (jatkossa vastaanottopalvelu). Vastaanottopalvelu tarkistaa oston muodollisen oikeellisuuden ja antaa paluusanomassa apteekille tiedon, jos ostoa ei hyväksytä.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Apteekki voi hakea Kelan palautetietojen kyselypalvelusta koosteen lähettämistään ostoista. Palautetiedot voidaan hakea päiväkohtaisesti tai tilitysjaksolla. Apteekki saa päiväkohtaisten ostojen korvausten summatiedot, ostojen lukumäärän sekä työpaikkakassaostojen korvausten summatiedot ja ostojen lukumäärän. Työpaikkakassojen ostoja ei eritellä kassoittain.

1.1.2020 (Apteekkien SV-ohjeet kohta 11)