Seuraamusmaksu

Mikäli apteekki toistuvasti toimittaa lääkkeitä ennenaikaisesti tai yli 3 kuukauden (kalliit lääkkeet: yli 1 kuukauden) hoitoaikaa vastaavina määrinä tai siirtää virhemaksun asiakkaan maksettavaksi, Kelan palvelupiste voi esittää apteekilta perittäväksi erityisen seuraamusmaksun. Apteekilla on mahdollisuus antaa asiaan kirjallinen vastine määräaikaan mennessä (vähintään 2 viikkoa).

Seuraamusmaksun perimisestä ja suuruudesta päätetään aina Kelan Etuuspalvelujen lakiyksikön ja apteekin edustajien välisessä neuvottelussa.

Apteekki maksaa perittävän seuraamusmaksun erillisenä suorituksena Kelan palvelupisteelle,  palvelupisteen ilmoittamaan ajankohtaan mennessä.

 

1.1.2017 (Apteekkien SV-ohjeet kohta 15.2.3)