Kuukausitilityksen tekeminen Kelaan

Kuukausitilityksen lähettäminen
Kuukausitilityksen liitteet

Kuukausitilitys tehdään sille palvelupisteelle, jonka vastuulle apteekki tai sivuapteekki kuuluu. Korvaukset maksetaan apteekille suorakorvausmenettelyä koskevan sopimuksen mukaisesti. Lopulliset korvauksia koskevat päätökset tehdään aina Kelassa. Kuukausitilitys lähetetään Kelaan sähköisesti.

Apteekki säilyttää kuukausitilitysten yhteenvetotiedot sisältävät kirjalliset atk-tilityslomakkeet (SV 50 -lomake) viisi vuotta. Kela voi pyytää niitä tarvittaessa. Apteekkarinvaihdostilanteessa ja järjestelmänvaihdostilanteessa SV 50 -atk-tilityslomake on kuitenkin toimitettava Kelaan.

Kuukausitilityksen lähettäminen

Apteekki lähettää kuukausitilityksen yhteenvetotiedot vastaanottopalveluun kerran kuukaudessa viimeistään seuraavan kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä. Vastaanottopalvelu tarkistaa tilitysyhteenvedon muodollisen oikeellisuuden ja antaa paluusanomassa apteekille tiedon tilitysyhteenvedon muodollisesta hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Kelaan toimitettavat kuukausitilityksen liitteet

Apteekki toimittaa Kelaan suorakorvattuina toimitetuista ostoista ja myös alkuomavastuuseen kuuluvista ostoista seuraavat liitteet

  • Suomessa määrätyn alkuperäisen eurooppalaisen lääkemääräyksen jäljennösosan (osa 2) tai osan 2 puuttuessa kopion eurooppalaisesta lääkemääräyksestä,
  • toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä kirjoitetusta lääkemääräyksestä kopion,

joista ilmenee, että valmiste on lääkkeen määräämiseen oikeutetun henkilön määräämä ja että se on määrätty sairauden hoitoon. Liitepinkka sisältää koko kuukauden jäljennösosat ja kopiot.

Kelan palvelupisteihin osoitettu posti lähetetään katuosoitteella (postilokero-osoitteet eivät ole enää voimassa). Katuosoitteet löytyvät Kelan verkkosivuilta palvelupiste-haulla.

Sähköiseen lääkemääräykseen ei liity alkuperäisen lääkemääräyksen jäljennösosaa. Tarvittaessa Kela voi tarkistaa sähköisen lääkemääräyksen tiedot suoraan Reseptikeskuksesta.

Liitepinkka:

  • erottele eri päivän ostot välilehdillä
  • yhden päivän sisällä olevien ostojen järjestyksellä ei ole väliä
  • merkitse pinkassa olevien ostojen alku- ja loppupäivämäärä
  • merkitse apteekin tai sivuapteekin leima
  • toimita vähintään kerran kuukaudessa Kelan palvelupisteeseen.

Kuukausitilitykset työpaikkakassojen jäsenten lääkekorvauksista toimitetaan suoraan kyseiselle työpaikkakassalle. Työpaikkakassojen jäsenten edellä mainitut jäljennösosat sekä mahdolliset edellä mainitut kopiot toimitetaan kyseisille työpaikkakassoille.

Apteekissa Reseptikeskukseen toimittamisen yhteydessä tallennettu kirjallinen lääkemääräyslomake säilytetään apteekissa viisi vuotta (Lääkkeiden toimittamismääräys 2/2016). Kela voi tarvittaessa pyytää apteekilta Reseptikeskukseen toimittamisen yhteydessä tallennetut kirjalliset lääkemääräykset sekä puhelinlääkemääräysten tiedot tilityksen käsittelyä varten.

1.8.2018 (Apteekkien SV-ohjeet kohta 13)