Kuukausitilityksen tekeminen Kelaan

Kuukausitilityksen lähettäminen
Kuukausitilityksen liitteet

Apteekki lähettää tilitysyhteenvedon kerran kuukaudessa sähköisesti Kelaan (”sähköinen SV50”). Korvaukset maksetaan apteekille suorakorvausmenettelyä koskevan sopimuksen mukaisesti. Lopulliset korvauksia koskevat päätökset tehdään aina Kelassa.

Katso tilitykset työpaikkakassoille.

Kuukausitilityksen lähettäminen

Apteekki lähettää tilitysyhteenvedon sähköisesti Kelan lääkeosto- ja tilitystietojen vastaanottopalveluun kerran kuukaudessa viimeistään seuraavan kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä. Vastaanottopalvelu tarkistaa tilitysyhteenvedon muodollisen oikeellisuuden ja antaa paluusanomassa apteekille tiedon tilitysyhteenvedon muodollisesta hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Apteekki muodostaa myös kirjallisen tilitysyhteenvedon eli SV50-tilityslomakkeen. Apteekin on säilytettävä kirjallinen tilitysyhteenveto viiden vuoden ajan. Kela pyytää niitä apteekilta tarvittaessa.

  • Huom! Jos apteekkijärjestelmänvaihdos tehdään kesken kalenterikuukauden, kirjallinen SV50-tilityslomake on toimitettava apteekin tilityksiä käsittelevään Kelan yksikköön. Kelan yksikköön osoitettu posti lähetetään aina katuosoitteeseen (ei PL-osoitteeseen!).

Kelaan toimitettavat kuukausitilityksen liitteet

Apteekki toimittaa Kelaan kopion EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä kirjoitetusta paperisesta lääkemääräyksestä, jos asiakas on saanut ostosta suorakorvauksen tai jos osto sisältyy asiakkaan alkuomavastuuseen. Kopiot toimitetaan apteekin tilityksiä käsittelevään Kelan yksikköön kerran kuussa liitepinkkana.

Liitepinkka:

  • merkitse pinkassa olevien ostojen alku- ja loppupäivämäärä
  • merkitse apteekin tai sivuapteekin leima
  • toimita vähintään kerran kuukaudessa Kelan palvelupisteeseen.

Työpaikkakassojen jäsenten mahdolliset edellä mainitut kopiot EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä kirjoitetuista paperisista lääkemääräyksistä toimitetaan kyseiselle työpaikkakassalle.

Apteekissa Reseptikeskukseen toimittamisen yhteydessä tallennettu kirjallinen lääkemääräyslomake säilytetään apteekissa viisi vuotta (Lääkkeiden toimittamismääräys 2/2016 (pdf)). Kela voi tarvittaessa pyytää apteekilta Reseptikeskukseen toimittamisen yhteydessä tallennetut kirjalliset lääkemääräykset sekä puhelinlääkemääräysten tiedot tilityksen käsittelyä varten.

15.3.2021 (Apteekkien SV-ohjeet kohta 13, 13.1 ja 13.2)