Kuukausitilityksen tekeminen Kelaan

Kuukausitilityksen lähettäminen
Kuukausitilityksen liitteet

Kuukausitilitys tehdään sille palvelupisteelle, jonka vastuulle apteekki tai sivuapteekki kuuluu. Korvaukset maksetaan apteekille suorakorvausmenettelyä koskevan sopimuksen mukaisesti. Lopulliset korvauksia koskevat päätökset tehdään aina Kelassa. Kuukausitilitys lähetetään Kelaan sähköisesti.

Apteekki säilyttää kuukausitilitysten yhteenvetotiedot sisältävät kirjalliset atk-tilityslomakkeet (SV 50 -lomake) viisi vuotta. Kela voi pyytää niitä tarvittaessa. Apteekkarinvaihdostilanteessa ja järjestelmänvaihdostilanteessa SV 50 -atk-tilityslomake on kuitenkin toimitettava Kelaan.

Kuukausitilityksen lähettäminen

Apteekki lähettää kuukausitilityksen yhteenvetotiedot vastaanottopalveluun kerran kuukaudessa viimeistään seuraavan kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä. Vastaanottopalvelu tarkistaa tilitysyhteenvedon muodollisen oikeellisuuden ja antaa paluusanomassa apteekille tiedon tilitysyhteenvedon muodollisesta hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Kelaan toimitettavat kuukausitilityksen liitteet

Sähköiseen lääkemääräykseen ei liity alkuperäisen lääkemääräyksen jäljennösosaa. Kela voi tarkistaa sähköisen lääkemääräyksen tiedot suoraan Reseptikeskuksesta.

Sen sijaan apteekki toimittaa Kelaan kopion EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä kirjoitetusta paperisesta lääkemääräyksestä, jos asiakas on saanut ostosta suorakorvauksen tai jos osto sisältyy asiakkaan alkuomavastuuseen. Kopiot toimitetaan Kelaan kerran kuussa liitepinkkana.

Liitepinkka:

  • merkitse pinkassa olevien ostojen alku- ja loppupäivämäärä
  • merkitse apteekin tai sivuapteekin leima
  • toimita vähintään kerran kuukaudessa Kelan palvelupisteeseen.

Kelan toimistoihin osoitettu posti lähetetään katuosoitteella (postilokero-osoitteet eivät ole enää voimassa). Katuosoitteet löytyvät Kelan verkkosivuilta palvelupistehaulla.

Kuukausitilitykset työpaikkakassojen jäsenten lääkekorvauksista toimitetaan suoraan kyseiselle työpaikkakassalle. Työpaikkakassojen jäsenten mahdolliset edellä mainitut kopiot EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä kirjoitetuista paperisista lääkemääräyksistä toimitetaan kyseiselle työpaikkakassalle.

Apteekissa Reseptikeskukseen toimittamisen yhteydessä tallennettu kirjallinen lääkemääräyslomake säilytetään apteekissa viisi vuotta (Lääkkeiden toimittamismääräys 2/2016). Kela voi tarvittaessa pyytää apteekilta Reseptikeskukseen toimittamisen yhteydessä tallennetut kirjalliset lääkemääräykset sekä puhelinlääkemääräysten tiedot tilityksen käsittelyä varten.

1.6.2020 (Apteekkien SV-ohjeet kohta 13)